Tarkastuseläinlääkärin pätevyysvaatimukset

Tarkastuseläinlääkärin pätevyysvaatimukset on määritelty asetuksen (EY) N:o 854/2004 artiklassa 5 ja liitteen I jaksossa III.

Suomessa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta valmistunut ja Suomessa laillistettu eläinlääkäri täyttää tarkastuseläinlääkärin pätevyysvaatimukset. Eläinlääkärit voivat suorittaa valmistumisensa jälkeen tarkastuseläinlääkäritutkinnon eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Tarkastuseläinlääkäritutkinto osoittaa perehtyneisyyttä lihantarkastukseen, mutta se ei ole vaatimuksena tarkastuseläinlääkärin virkaan valittaessa.

Muissa EU:n jäsenvaltioissa suoritetut eläinlääkäritutkinnot eroavat toisistaan, minkä vuoksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 4 §:n nojalla laillistetun eläinlääkärin pätevyys tarkastuseläinlääkärin tehtäviin joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti.

Kolmansissa maissa suoritetun eläinlääkäritutkinnon perusteella eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 5 §:n nojalla Suomessa laillistetun eläinlääkärin pätevyys tarkastuseläinlääkärin tehtäviin on niin ikään ratkaistava tapauskohtaisesti.