Elintarvikkeiden kuljetus ja logistiikka

Näillä sivuillla on tietoa elintarvikekuljetuksiin liittyvistä asioista mm. ilmoittamis- ja omavalvontavelvoitteista, kansallisista ja kansainvälisistä elintarvikekuljetuksista, ATP-sopimuksesta sekä kuljetusvälineiden tarkastamiseen liittyvistä asioista.
Sivuilla on myös luettelo hyväksytyistä lämpötilojen rekisteröinti- ja mittauslaitteista.

Lisää aiheesta palvelussamme: