ATP-sopimus

Viimeisin sopimusmuutos astui voimaan 13.11.2014. Linkki sopimukseen sivun oikeassa palkissa.

ATP-sopimus on helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva yleissopimus (SopS 48/81). Sopimuksen valvonta on Suomessa saatettu voimaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (971/2006).

Sopimusta sovelletaan ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden myymistarkoituksessa tapahtuviin kansainvälisiin kuljetuksiin.

Sopimuksen edellyttämää määräysten valvontaa johtaa Elintarviketurvallisuusvirasto, joka toimii myös sopimuksessa tarkoitettuna valtion asianomaisena viranomaisena. Hallintoalueellisesti sopimuksen määräysten noudattamista valvoo aluehallintovirasto ja paikallisella tasolla asianomainen kunta tai kuntainliitto, ja maahantuonnin osalta tullilaitos.

Ristiriitatapauksissa tai käännöstekstin tulkintaerimielisyyksissä pätee sopimuksen alkukielinen (ranska, englanti tai venäjä) versio. Voimassa oleva sopimus on luettavissa YK:n Euroopan taloudellisen komission internet-sivuilta.

ATP-sopimukseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää ATP-sopimus  @ evira.fi .

Kausitarkastusaika

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on antanut ohjeen kausitarkastusajan määräytymisestä 28.8.2007. Asetuksen mukaan Evira johtaa ATP-sopimuksen valtakunnallista valvontaa ja se voi antaa ohjeita ATP-sopimuksen soveltamisesta asetuksen (971/2006) 2 § nojalla. Kausitarkastusohjetta päivitetään kesäkuussa 2016.

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa

Säädökset alkuperäisinä Finlexin sivuilla: