Tarkastusasemat

Testaus ja tarkastus

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevia testauksia ja tarkastuksia voi tehdä ATP-sopimuksen valvonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (971/2006) mukaisesti Luonnonvarakeskus, Luke. Lisäksi ATP-sopimuksen tarkoittamia testauksia ja tarkastuksia voivat tehdä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran erikseen hyväksymät kausitarkastusasemat.

Kuljetusvälineiden testaus, tarkastus ja sertifiointi

Luonnonvarakeskus (Luke)
Mittaus- ja standardisointiryhmä
Vakolantie 55
03400 Vihti
puh. (vaihde) 029 532 6000

 Kausitarkastusasemat

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA