Usein kysyttyä

1. Sovelletaanko Kuljetusvälineen kausitarkastusaikaa koskevan Eviran ohjeen (Hygi 003/1) kohtaa 6 normaalieristeiseen kuljetuskalustoon (FNA)?

- Kyllä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 12 vuoden ikäisen kuljetuskaluston FNA -luokitusta ei voida jatkaa normaalin kausitarkastuksen perusteella, vaan tarkastus on tehtävä Luke Vakolassa (esim. K-arvon määritys).