Puhdistusvälineet

Puhdistusvälineiden tulee olla asiallisia, ja niiden tulee olla hyvässä kunnossa, jotta välineet eivät levittäisi mikrobeja paikasta toiseen. Eri pinnoille ja tiloille on hyvä varata omat puhdistusvälineet, ja ne tulee säilyttää erillään toisistaan. Välineet on hyvä merkitä esimerkiksi eri väreillä tilojen puhtausasteen mukaan, jotta puhtaustasoltaan eroavien työpisteiden välineet eivät sekoitu keskenään.

Siivousaineille ja -välineille tulee olla erillinen asianmukaisesti varustettu säilytystila. Tilassa tulee olla riittävä ilmanvaihto, riittävästi tilaa, vesipiste, lattiakaivo ja kuivauspatteri. Myös lattianhoitokoneille tulee olla varattuna riittävästi tilaa. Puhdistusvälineet tulee pestä huolella ja desinfioida käytön jälkeen. Myös siivoustilan siisteydestä tulee huolehtia.

Suurkeittiössä keittiöllä ja asiakastiloilla tulee olla erilliset siivoustilat ja -välineet.