Pakolliset pakkausmerkinnät

Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden pakkausmerkinnöissä tulee olla:

 • elintarviketietoasetuksen mukaiset pakolliset elintarviketiedot JA
 • erityislainsäädännön edellyttämät pakolliset lisämerkinnät

 

Pakolliset elintarviketiedot

Äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmisteesta tulee antaa pakolliset elintarviketiedot (EPNAs 1169/2011):

 • elintarvikkeen nimi (äidinmaidonkorvike tai vieroitusvalmiste)
 • ainesosaluettelo
 • allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet
 • tiettyjen ainesosien ja ainesosien ryhmien määrät (tarvittaessa)
 • sisällön määrä
 • vastuussa olevan elintarvikealan toimijan nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja osoite
 • alkuperämaa tai lähtöpaikka (tarvittaessa)
 • ravintoarvomerkintä
 • asianmukaiset ohjeet valmistusta, varastointia ja hävittämistä varten sekä varoitus väärän valmistustavan ja varastoinnin aiheuttamista terveydellisistä vaaroista
 • asianmukaiset tiedot valmisteen oikeasta käytöstä siten, ettei aliarvioida rintaruokinnan merkitystä 

 

Pakolliset lisämerkinnät

Äidinmaidonkorvikkeesta tulee pakollisten elintarviketietojen lisäksi ilmoittaa (KTM 1216/2007):

 • valmisteen nimi ”Äidinmaidonkorvike” tai ”Maitopohjainen äidinmaidonkorvike” (jos kokonaan lehmänmaidon proteiinista)
 • valmiste on sopivaa imeväisen ravinnoksi syntymästä alkaen, kun lasta ei imetetä
 • otsikolla Tärkeää tai vastaavalla muulla vastaavalla ilmaisulla
  • lausunto rintaruokinnan ylivertaisuudesta
  • suositus siitä, että valmistetta käytetään vain sellaisten puolueettomien henkilöiden ohjeiden mukaan, jotka ovat saaneet lääketieteellisen, ravitsemustieteellisen tai farmaseuttisen koulutuksen tai jotka ovat muita äitiys- ja lastenhuollosta vastuussa olevia ammattihenkiöitä
    

Vieroitusvalmisteesta tulee pakollisten elintarviketietojen lisäksi ilmoittaa:

 • valmisteen nimi ”Vieroitusvalmiste” tai ”Maitopohjainen vieroitusvalmiste” (jos kokonaan lehmänmaidon proteiinista)
 • valmiste on sopivaa yli kuuden kuukauden ikäisen imeväisen ravinnoksi siten, että se muodostaa vain osan ruokavaliosta
 • sitä ei saa käyttää rintamaidon sijasta lapsen kuuden ensimmäisen elinkuukauden aikana
 • päätöksen täydentävän ruokinnan aloittamisesta ja kaikista poikkeamista kuuden kuukauden ikärajasta saisi tehdä vain sellaisten riippumattomien henkilöiden ohjeiden mukaan, jotka ovat saaneet lääketieteen, ravitsemustieteen tai farmasian alan koulutuksen tai jotka ovat muita äitiys- tai lastenhuollosta vastuullisia ammattihenkilöitä, ja yksittäisen imeväisen kasvu ja kehittymistarpeiden perusteella

 

Äidinmaidonkorvike ja vierotusvalmiste on merkittävä niin, että kuluttaja pystyy selkeästi erottamaan valmisteet toisistaan eikä mitään vaaraa sekaannuksesta niiden välillä ole. Äidinmaidonkorvikkeen ja vieroitusvalmisteen merkinnöissä on annettava valmisteiden asianmukaisesta käytöstä aiheelliset tiedot siten, ettei rintaruokinnan merkitystä aliarvioida. Ilmaisujen ”luonnollisen kaltainen”, ”äidinmaidon kaltainen”, ”muunnettu” tai vastaavien ilmaisujen käyttö on kiellettyä.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME