Ravintoarvomerkintä

Äidinmaidonkorvikkeissa ja vieroitusvalmisteissa tulee olla ravintoarvomerkintä. Alla on esitetty KTM:n asetuksen 1216/2007 edellyttämät ravintoarvomerkinnät.  

Euroopan komissio valmistelee delegoituja säädöksiä äidinkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja tietoja koskevista erityisvaatimuksista. Niissä esitetty ravintoarvomerkintä tulee olemaan elintarviketietoasetuksen (EPNAs 1169/2011) mukainen. Säädösten odotetaan valmistuvan vuoden 2016 alussa ja tulevan voimaan tästä kolmen vuoden kuluttua.

Pakolliset ravintoarvomerkinnät

KTM:n asetuksen 1216/2007 mukaisesti äidinmaidonkorvikkeen ja vierotusvalmisteen pakkauksessa on ilmoitettava seuraavien ravintoaineiden määrät 100 ml:ssa nautintavalmista valmistetta:

  • energia
  • proteiinit
  • rasvat
  • hiilihydraatit
  • vitamiinit ja kivennäisaineet (liitteet I ja II)
  • sekä tarvittaessa koliinin, inositolin ja karnitiinin määrä

 

Vapaaehtoiset ravintoarvomerkinnät

Äidinmaidonkorvikkeen ja vierotusvalmisteen pakkaukseen voidaan merkitä seuraavien liitteessä III mainittujen ravintoaineiden määrät 100 ml:ssa nautintavalmista valmistetta:

  • vitamiinit
  • kivennäisaineet
  • aminohapot ja typpiyhdisteet
  • koliini ja inositoli

 

Vierotusvalmisteen pakkaukseen voidaan merkitä vitamiinien ja kivennäisaineiden määrän lisäksi niiden prosenttiosuus saannin vertailuarvonta, joka on esitetty liitteessä VII.