Usein kysyttyä

1. Voiko äidinmaidonkorvike altistaa vierasaineiden saannille?

Vierasaineille on lainsäädännössä asetettu erittäin pienet enimmäismäärät. Kaikista vierasaineista ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut riittävästi tietoa lainsäädännön kehittämistä varten. Esimerkiksi kasviöljyjen ja eräiden muiden elintarvikkeiden prosessoinnissa voi syntyä joitakin haitallisia vierasaineita. Sen vuoksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn mukaan äidinmaidonkorvike voi altistaa näiden vierasaineiden saannille.

Tällä hetkellä ei ole syytä antaa erityisiä suosituksia elintarvikkeiden käytön rajoittamiseksi.

Tällaisia elintarvikkeiden prosessoinnissa syntyviä vierasaineita ovat esimerkiksi glysidyylirasvahappoesterit (GE), 3-monokloropropaanidioli (3-MCPD) ja 2-monopropaanidioli (2-MCPD) ja näiden rasvahappoesterit. Näitä aineita syntyy erityisesti kuumennettaessa kasviöljyjä korkeassa lämpötilassa (yli 200° C).

Suurimpia pitoisuuksia yhdisteitä on havaittu palmuöljyssä ja -rasvassa. Selvästi pienempiä pitoisuuksia on havaittu myös muissa kasviöljyissä ja -rasvoissa.

Näistä aineista glysidyyli on syöpävaarallinen ja perimämyrkyllinen eli vaurioittaa perintöaineista. Muut yhdisteet ovat haitallisia lähinnä munuaisille ja kiveksille.

Haitallisia vierasaineita voi joutua myös äidinmaidonkorvikkeeseen. Imeväisillä, jotka käyttävät vain äidinmaidonkorviketta saattaa altistus glysidyylirasvahappoestereille olla kymmenen kertaa suurempaa kuin turvallinen altistustaso.

Tärkeimpinä saantilähteinä yli kolmivuotiailla olivat margariinit ja leivonnaiset.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan tammikuussa 2016 julkaisemien lasten ravitsemussuositusten mukaan äidinmaito riittää ainoaksi ravinnoksi ensimmäisten kuuden elinkuukauden ajan useimmille normaalipainoisille lapsille. Jos imetys ei ole mahdollista, käytetään neuvolan ohjeiden mukaisesti äidinmaidonkorvikkeita varmistamaan vauvan riittävä ravintoaineiden saanti.

Muille kuin imeväisikäisille paras keino välttyä elintarvikkeiden mahdollisesti sisältämistä haitallisilta aineilta on monipuolinen, vaihteleva ja kohtuullinen ruokavalio. Tämä turvaa riittävää välttämättömien ravintoaineiden saantia ja toisaalta tukee ruoan turvallisuutta.

Vuonna 2016 EFSA on julkaissut arvion elintarvikkeiden prosessoinnissa syntyvistä aineista:

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160503a