Ilmoitus markkinoille saattamisesta

 

20.7.2016 lähtien vain seuraavista erityisille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista tulee tehdä ilmoitus:

  1. Äidinmaidonkorvikkeet
  2. Kliiniset ravintovalmisteet, jotka on valmistettu Suomessa tai on maahantuotu Suomeen Euroopan talousalueen ulkopuolelta, eivätkä ole aikaisemmin olleet myynnissä muussa EU-maassa

 

Kun edellä mainittu tuote saatetaan ensimmäistä kertaa Suomen markkinoille, on valmistajan tai maahantuojan tehtävä siitä ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle. Tuotteen uusista pakkausmerkinnöistä tai pienistä reseptimuutoksista ei tarvitse tehdä uutta ilmoitusta.

Ilmoitus tehdään vapaamuotoisesti ja siihen tulee liittää malli pakkausmerkinnöistä. Evira vahvistaa kirjeellä vastaanottaneensa ilmoituksen. Evira ei kuitenkaan arvioi tuotteen koostumuksen tai pakkausmerkintöjen lainmukaisuutta. Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimija vastaa siitä, että tuote on säännösten mukainen. 

Jos valmiste myöhemmin saatetaan markkinoille jossakin toisessa talousalueen valtiossa, on valmistajan ja maahantuojan toimitettava tämän valtion toimivaltaiselle viranomaiselle sama tieto sekä tieto ensimmäisen ilmoituksen vastaanottamisesta.
 
Jos äidinmaidonkorvike on tullut markkinoille ensimmäistä kertaa Euroopan talousalueella muualla kuin Suomessa ja siitä on tällöin tehty ilmoitus kyseisen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, on tieto ensimmäisen ilmoituksen vastaanottamisesta ja tieto ilmoituksen sisällöstä toimitettava Eviralle, kun tuote tulee Suomen markkinoille. Ilmoitukseen liitetään sen maan viranomaisen vastaanottoilmoitus, jossa tuote on ensimmäistä kertaa tullut EU:n markkinoille.

 

Osa aikaisemmin erityisruokavaliovalmisteiksi katsotuista elintarvikkeista siirtyi 20.7.2016 lähtien säädeltäviksi muulla lainsäädännöllä. Tarvittaessa niistä tulee tehdä Eviralle ilmoitus täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamisesta tai ravintolisäilmoitus.

 

Maksut

Äidinmaidonkorviketta tai kliinistä ravintovalmistetta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta peritään Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen mukainen maksu (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista).