Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet

20.7.2016 lähtien painonhallintaan tarkoitettuja ruokavalionkorvikkeita säädellään ENPAs asetuksella 609/2013 erityisille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista (ERE-asetus). ERE-asetuksen piiriin kuuluvat sekä LCD- että VLCD-ruokavalionkorvikkeet, joita käytetään laihdutusruokavalioissa korvaamaan päivän kaikki ateriat.

Komissio on 7.10.2017 julkaissut ruokavalionkorvikkeille tarkempia koostumus- ja merkintävaatimuksia sisältävän delegoidun asetuksen (EU) N:o 2017/1798. Asetusta sovelletaan 27.10.2022 lähtien. Siihen asti LCD-ruokavalionkorvikkeille sovelletaan KTM:n laihdutusvalmistepäätöksen 904/1997 mukaisia vaatimuksia. VLCD-ruokavalionkorvikkeiden koostumusvaatimukset on vahvistettu komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 2017/1798.

 

20.7.2016 lähtien painonhallintaan tarkoitetut ateriankorvikkeet, joiden tarkoituksena on korvata yksi tai kaksi päivän ateriaa, ovat sisältönsä mukaisesti joko täydennettyjä elintarvikkeita tai tavanomaisia elintarvikkeita. Tämä koskee sekä LCD- että VLCD-ateriankorvikkeita.

Ateriankorvikkeen valmistajan tai maahantuojan tulee varmistaa, että oma tuote täyttää lainsäädännön vaatimukset.

  • Pakkausmerkinnät tulee tehdä elintarviketietoasetuksen mukaisesti.
  • Markkinoinnissa saa käyttää vain väitelainsäädännön mukaisia sallittuja ravitsemus- ja terveysväitteitä.
  • Ateriankorvikkeen markkinointi painonhallintaan katsotaan terveysväitteeksi, jonka käytölle on asetettu väitteen käytön ehdot komission asetuksessa (EU) N:o 432/2012. Käytännössä koostumusvaatimukset ovat samat kuin komission direktiivissä 96/8/EY.
  • Jos tuotteeseen on lisätty vitamiineja ja/tai kivennäisaineita, se tulee tehdä täydentämisasetuksen mukaisesti.
    • Uusista, 20.7.2016 jälkeen markkinoille tuoduista ateriankorvikkeista, joihin on lisätty vitamiineja ja/tai kivennäisaineita, tulee tehdätäydentämisilmoitus Eviraan.

  


LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA