Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet

20.7.2016 lähtien painonhallintaan tarkoitettuja ruokavalionkorvikkeita säädellään ENPAs asetuksella 609/2011 erityisille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista (ERE-asetus). ERE-asetuksen piiriin kuuluvat sekä LCD että VLCD ruokavalionkorvikkeet, joita käytetään laihdutusruokavalioissa korvaamaan päivän kaikki ateriat.

Komissio valmistelee ruokavalionkorvikkeille tarkempia koostumus- ja merkintävaatimuksia sisältävää delegoitua säädöstä. Työ on vielä kesken, mutta sen arvellaan astuvan voimaan 2021. Siihen asti LCD ruokavalionkorvikkeille sovelletaan KTM:n laihdutusvalmistepäätöksen 904/1997 mukaisia vaatimuksia. VLCD ruokavalionkorvikkeiden tarkemmat koostumusvaatimukset vahvistetaan vasta komission tulevassa delegoidussa säädöksessä.

 

20.7.2016 lähtien painonhallintaan tarkoitetut ateriankorvikkeet ovat sisältönsä mukaisesti joko täydennettyjä elintarvikkeita tai tavanomaisia elintarvikkeita. Tämä koskee sekä LCD että VLCD ateriankorvikkeita.

Ateriankorvikkeen valmistajan tai maahantuojan tulee varmistaa, että oma tuote täyttää lainsäädännön vaatimukset.

  


LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA