Lista siirtymäaikana sallituista hyönteislajeista

Markkinoilla Suomessa saavat elintarvikkeena olla siirtymäaikana eli 1.1.2018-1.1.2019 kaikki sellaiset hyönteislajit, jotka ovat olleet elintarvikkeena laillisesti markkinoilla Suomessa tai muussa EU-maassa ennen 1.1.2018. Kaikki toimijat saavat myydä ja markkinoida näitä hyönteislajeja ja niistä valmistettuja tuotteita elintarvikkeina.

 

Tällaisia lajeja ovat ainakin

  • Acheta domesticus (kotisirkka)
  • Apis mellifera (mehiläinen, kuhnuritoukka)
  • Tenebrio molitor (jauhopukki, jauhomato)
  • Gryllodes sigillatus (trooppinen kotisirkka)
  • Alphitobius diaperinus (buffalomato)
  • Locusta migratoria (idänkulkusirkka)
  • Gryllus bimaculatus (kaksitäpläsirkka)

 

Sallittujen hyönteislajien listaa täydennetään sitä mukaan, kun tietoa muissa EU-maissa markkinoilla jo olleista hyönteislajeista saadaan lisää.

 

Näistäkin hyönteislajeista tai niistä valmistetuista tuotteista on jätettävä 1.1.2019 mennessä uuselintarvikeasetuksen mukainen hakemus komissiolle.