Usein kysyttyä hyönteisruoasta

Miten voidaan tietää, että jokin hyönteinen on syömäkelpoinen?

Evira on laatinut ohjeet hyönteistuotannolle ja hyönteisten käyttämiselle elintarvikkeena. Ohjeissa on kerrottu, miten hyönteisiä pitää kasvattaa ja valmistaa, jotta niitä voi myydä tai tarjota elintarvikkeena.

Voivatko hyönteiset aiheuttaa allergiaa?

Allergia hyönteisruoalle on mahdollinen. Ruoka-allergeenit ovat proteiineja. Kuten muillekin ruoan proteiineille, myös hyönteisproteiineille voi herkistyä. Hyönteisten proteiinit ovat samankaltaisia esim. äyriäisten ja nilviäisten proteiineihin verrattuna.  Tämän vuoksi esim. katkaravulle allerginen henkilö voi saada hyönteisruoasta allergisen reaktion.

Tarkistetaanko hyönteistenkasvattajien hyönteiset ennen kuin kuluttajien on turvallista ostaa niitä?

Hyönteisten kasvattaja ja hyönteistuotteiden valmistaja vastaavat siitä, että heidän tuottamansa elintarvikkeet ovat kuluttajille turvallisia. Hyönteisten kasvattajia valvotaan samalla tavalla kuin muitakin elintarvikealan toimijoita.

Voiko kaupoissa myynnissä olevat keittiösomisteet siirtää elintarvikehyllyyn?

Myynti ja käyttö elintarvikkeena koskee vain sellaisia hyönteistuotteita, jotka on tuotettu ja valvottu elintarvikelainsäädännön mukaisesti. Hyönteistuotteiden tuottajan tulee olla rekisteröity elintarvikealan toimija. Tuotteita, jotka ovat olleet markkinoilla jonakin muuna kuin elintarvikkeena, ei voi edelleenkään myydä elintarvikkeena.

Mitä ilmoituksia hyönteisten kasvattajan on tehtävä?

Hyönteisiä elintarvikekäyttöön kasvattavan toimijan eli alkutuottajan on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus alkutuotantopaikasta oman kuntansa elintarvikevalvontaan. Jos tuottajalla jo on jonkin tuotantosuunnan alkutuotantoa, esimerkiksi sikojen kasvatusta tai kasvihuonetuotantoa, tuottajan tulee tehdä alkutuotantopaikkailmoitukseensa lisäys, jossa tuottaja kertoo aloittavansa hyönteisten tuotannon elintarvikkeeksi. Lisäyksen voi tehdä kirjallisella vapaamuotoisella ilmoituksella oman kunnan elintarvikevalvontaan. Alkutuottajan on rekisteröidyttävä lisäksi Eviraan rehualan alkutuotannon toimijaksi. Lisäksi tulee tiedustella muilta viranomaisilta (mm. rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu) mahdollisista lupa- ja/tai ilmoitusasioista.

Mitä ilmoituksia hyönteiselintarvikkeita valmistavan toimijan on tehtävä?

Hyönteiselintarvikkeita käsittelevien/valmistavien toimijoiden pitää ennen toiminnan aloittamista tehdä ilmoitus elintarvikehuoneistotoiminnasta oman kuntansa elintarvikevalvontaan. Mikäli jo toiminnassa olevassa ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa halutaan ruveta käsittelemään/valmistamaan hyönteiselintarvikkeita, ei uutta elintarvikehuoneistoilmoitusta tai ilmoitusta toiminnan oleellisesta muuttamisesta tarvitse tehdä. Hyönteiset ovat vain raaka-aineita kuten esim. munat tai maito. Tällöin riittää, että uuden raaka-aineen käyttö huomioidaan omavalvontasuunnitelmassa.

Pitääkö hyönteiselintarvikkeita käsittelevän/valmistavan elintarvikehuoneiston hakea laitoshyväksyntää?

Ei tarvitse, koska hyönteisalan toimijat eivät ole laitoksia. Hyönteiselintarvikkeita käsittelevien/valmistavien toimijoiden pitää kuitenkin ennen toiminnan aloittamista tehdä ilmoitus elintarvikehuoneistotoiminnasta oman kuntansa elintarvikevalvontaan. Mikäli jo toiminnassa olevassa ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa halutaan aloittaa hyönteiselintarvikkeiden käsittely/valmistus, ei uutta elintarvikehuoneistoilmoitusta tai ilmoitusta toiminnan oleellisesta muuttamisesta tarvitse tehdä. Hyönteiset ovat vain raaka-aineita kuten esim. munat tai maito. Tällöin riittää, että uuden raaka-aineen käyttö huomioidaan omavalvontasuunnitelmassa.

Jos liha-alan laitos haluaa ruveta käyttämään kokonaisista hyönteisistä tehtyä jauhetta makkaran raaka-aineena, niin hyväksytäänkö tämä toiminnan olennaisena muutoksena?

Mikäli liha-alan laitos haluaa ruveta käyttämään hyönteisjauhetta makkaran raaka-aineena, ei sitä tarvitse hyväksyttää erillisenä muutoksena. Hyönteiset ovat vain raaka-aineita kuten esim. munat tai maito. Tällöin riittää, että uuden raaka-aineen käyttö huomioidaan omavalvontasuunnitelmassa.

Voiko hyönteisiä jauhaa jauhoksi?
Kyllä. Esimerkiksi hyönteisten keittäminen, paahtaminen, rouhiminen ja maustaminen on sallittua, kunhan hyönteiset käytetään kokonaisina. Hyönteisistä ei saa poistaa osia eikä niistä saa erottaa esimerkiksi rasva- tai proteiinijakeita.

Saako hyönteisrasvaa tai hyönteisestä erotettua proteiinia käyttää elintarvikkeisiin?
Ei. Hyönteiset tulee käyttää kokonaisina.

Missä EU-maissa hyönteisten tuotanto ja käyttö elintarvikkeena on sallittua?

Suomen lisäksi Tanska, Hollanti, Itävalta, Belgia ja Iso-Britannia sallivat hyönteisten tuotannon ja käytön elintarvikkeena.

Saako hyönteiselintarvikkeita tuoda Suomeen muista EU-maista?

Hyönteiselintarvikkeiden tuonti sellaisista EU-maista, joissa hyönteiset ovat elintarvikevalvonnan piirissä, on mahdollista 23.10. jälkeen. Kyseessä on tällöin ensisaapumispaikkatoiminta, jota koskevaa ohjeistusta löytyy täältä https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/eun-jasenmaat-norja-ja-sveitsi/ensisaapumisvalvonta/

Saako hyönteisiä viedä elintarvikkeena EU:n ulkopuolelle?

Hyönteisten vienti elintarvikkeena ei ole mahdollista ennen kuin kansalliset hyönteisten kasvattamista ja myymistä sekä hyönteistuottajien rekisteröitymistä koskevat ohjeistukset ovat valmiit ja niitä noudatetaan. Myös viennin kohdemaan asettamat vaatimukset sinne tuotaville elintarvikkeille on aina selvitettävä ennen vientiä. Ota Eviraan yhteyttä mikäli pohdit vientiä, esimerkiksi osoitteeseen pk-vienti(at)evira.fi.