Huomioitavaa itujen käsittelyssä ja valmistamisessa

  • käytä hyvänlaatuisia siemeniä
  • käytä puhdasta talousvettä
  • käytä puhtaita astioita
  • huuhtele idut runsaalla talousvedellä ennen syömistä
  • säilytä valmiit idut jääkaapissa korkeintaan + 6 °C:ssa
  • käytä idut mahdollisimman pian, muutamassa päivässä
  • turvallisinta on kuumentaa idut ennen syömistä

Itujen idättämisolosuhteet, 22 – 30 °C ja kosteus, suosivat mikrobien kasvua. Raakojen itujen syömiseen liittyy siten tietty sairastumisriski. Bakteerit kuolevat, jos idut kuumennetaan ruoanlaiton yhteydessä. Näin tehdään esim. joissain Aasian maissa.

Iduissa esiintyy normaalisti korkeita kolimuotoisten bakteerien määriä. Suurin osa kolimuotoisista bakteereista ovat ihmisille vaarattomia, mutta niiden joukossa voi esiintyä myös tautia aiheuttavia bakteereita, kuten salmonella ja EHEC.

Tautia aiheuttavia bakteereita on yritetty vähentää idätykseen käytettävistä siemenistä esim. hypokloriittiliuoksella tai lämpökäsittelyllä. Kuitenkaan ei ole löytynyt sellaista menetelmää, joka luotettavasti tuhoaisi tautia aiheuttavat bakteerit hävittämättä siementen itämisominaisuuksia.

Ajankohtaista

Saksan ja Ranskan EHEC -epidemioihin liittyen Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA ja Euroopan Tautikeskus ECDC ovat julkaisseet 29.6.2011 yhteisen kannanoton, jossa ne korostavat sitä, että idut tulee kuumentaa kunnolla E. coli O104 -epidemioiden riskin vähentämiseksi. EFSA ja ECDC ovat tehneet käytettävissä olevien tietojen pohjalta pikaisesti Ranskan EHEC -epidemiaan liittyvän riskinarvioinnin. Johtopäätös on, että Ranskan ja Saksan epidemioiden todennäköisin yhteinen tekijä ovat sarviapilan siementen idut. Tähän liittyen virastot suosittelevat itujen syömistä vain kunnolla kuumennettuina. 

Lue lisää: EFSA news