Lisätietoa sienistä

  • Härkönen, Marja & Harmaja, Harri. Tietoniekat. Sienet. Weilin+Göös, Espoo 1982.
  • Härkönen, Marja & Järvinen, Irma & Huhtinen, Seppo & Hänninen, Tapani. Suomen kauppasienet. Edita, Helsinki 2003.
  • Joutjärvi, Marita & Järvinen, Irma & Kosonen, Lasse (toim.). Suomen ruokasienet CD-Facta. WSOY 2001.
  • Korhonen, Mauri. Uusi sienikirja. Otava, Keuruu 1993.
  • Mattson, Anne ja Otto. Sienikopas. WSOY, Porvoo 2003.
  • Arktiset aromit

 

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa