Kaupallinen sienenpoimijakortti

Virallinen, kaupallinen sienenpoimijakortti on noin 70 000 henkilöllä, heistäkin suuri osa sienestää kotitarvekäyttöön. Viime vuosina sienestäjien, ostajien ja sieniä jalostavien yritysten määrä on kasvanut.

Metsähallitus aloitti vuonna 1969 kauppasienineuvojien ja - poimijoiden koulutuksen. Koulutus siirtyi sittemmin muun metsäopetuksen kanssa ammattikasvatushallituksen ja myöhemmin opetushallituksen alaisuuteen. Vuodesta 1995 lähtien valtakunnallinen sienineuvoja- ja koko keruutuoteneuvojakoulutus on ollut Porin Metsäopiston harteilla. 

Koulutuksen päätavoitteena on ollut kotimaisten metsäsienten kaupallisen hyväksikäytön lisääminen, jonka takeena ovat sienten lajipuhtaus ja ammattitaitoinen käsittely. 15 vuotta täyttänyt poimija voi hankkia kauppasienenpoimijan kortin, joka kertoo, mitkä sienet hän on osoittanut tuntevansa ja osaavansa käsitellä kauppaa varten.

Vain koulutetut kauppasienineuvojat (KSN) saavat järjestää kauppasienenpoimijan (KSP) kursseja. Maksullisella kurssilla opetetaan 1 - 3 kauppasienilajia, ja ohjelma jakautuu maasto- ja luentovaiheeseen. Kurssin hyväksytysti suorittanut kurssilainen saa kauppasienenpoimijakortin. Poimija voi hakeutua jatkokoulutukseen halutessaan opetusta muista kauppasienistä.