Pakkaajat

Kaupan pitämisen vaatimusten alaisia hedelmiä ja kasviksia pakkaavat yritykset ovat tavaran haltijana vastuussa pakkaamistaan tuotteista. Pakkaaja vastaa kasvistuotteiden laadusta sekä oikeista ja asiamukaisista merkinnöistä. Pakkaajien tulee noudattaa tuotekohtaisia laatu- ja merkintävaatimuksia tuotteiden lajittelussa, luokittelussa sekä merkinnöissä. Merkintöjen oikeellisuus ja laadun vastaavuus merkintöjen kanssa kannattaa pakkaamossa varmistaa pistokokein valmiiksi pakatuista lähtevistä kasviseristä.

Kasviksia pakkaavien yritysten tulee kuulua kasvisten laadunvalvontarekisteriin. Rekisteriin hakeudutaan toimittamalla hakemus paikalliseen ELY-keskukseen.