Tukkukauppa

Kasvisten kaupan pitämisen vaatimusten alaisten tuotteiden välittäjä, markkinoija tai maahantuoja on tavaranhaltijana vastuussa tuotteiden laadusta, luokittelusta sekä tuotteiden pakkauksiin tehtyjen merkintöjen oikeellisuudesta. Merkintöjen oikeellisuus ja laadun vastaavuus merkintöjen kanssa kannattaa varmistaa tuote-erän saapumisen yhteydessä tehtävässä vastaanottotarkastuksessa. Markkinavalvonnassa havaitut puutteet tavaranhaltija on velvollinen korjaamaan vaatimusten mukaisiksi, jos puute on korjattavissa esimerkiksi merkintöjä täydentämällä. Jos tuote-erää ei voi merkintöjä korjaamalla tai uudelleen lajittelemalla tai luokittelemalla saattaa vaatimusten mukaiseksi on haltijan vastuussa erän hävittämisestä valvotusti.

Kasviksia myyvien, markkinoivien tai maahantuovien yritysten tulee kuulua kasvisten laadunvalvontarekisteriin. Rekisteriin hakeudutaan toimittamalla hakemus paikalliseen ELY-keskukseen.