Tuonti ja vienti

EU:n ulkopuolisista maista tuotavien kasvisten kaupan pitämisen vaatimusten alaisten tuote-erien on oltava vaatimusten mukaisia. Tuonnin valvonnasta vastaa tulli. Maahantuontivaiheessa tuotteiden on täytettävä laatu- ja merkintävaatimukset. Tuotteiden on oltava laadultaan sellaisia, että ne saapuvat tyydyttävässä kunnossa määräpaikkaan.

EU:n sisämarkkinoilla tuotteita valvotaan markkinavalvonnassa pistokokein.

Vietäessä kasvisten kaupan pitämisen vaatimusten alaisia tuote-eriä kolmansiin maihin erityisvaatimustuotteiden tulee olla laatuluokiteltu ja merkitty vaatimusten mukaisesti. Vientiin tarkoitetut erityisvaatimusten alaiset tuote-erät tarkastetaan ja vientiin hyväksytyille erityisvaatimustuotteille myönnetään vaatimustenmukaisuustodistus.

Kolmansiin maihin vietävät kasvistuotteet tarvitsevat myös kasvinterveystodistuksen.

Kasvisten kaupan pitämisen vaatimusten alaisten tuotteiden tuonti ja vienti edellyttää toimijan kuulumista kasvinsuojelu- ja laadunvalvontarekisteriin.

 

Lisää aiheesta palvelussamme