Vähittäiskauppa

Vähittäiskaupassa tuotteita koskevat samat laatuvaatimukset kuin koko EU:n sisämarkkinoilla. Tuotteiden ja niiden merkintöjen tulee olla kaupan pitämisen vaatimusten mukaisia. Tuote-erät pitää myös pystyä jäljittämään tarvittaessa, mikä korostaa tuotteiden alkuperämerkinnän ja pakkaajatietojen tärkeyttä.

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta ja merkintöjä valvotaan markkinavalvonnassa pistokokein. Tavaranhaltija on velvollinen korjaamaan valvonnassa havaitut virheet tuotteen laadussa, luokittelussa tai merkinnöissä vaatimusten mukaisiksi.

Komission täytäntöönpanoasetuksen mukaan myös vähittäiskauppojen tulee kuulua kasvisten laadunvalvontarekisteriin. Toistaiseksi Elintarviketurvallisuusvirasto ei kuitenkaan velvoita toimijoita rekisteröitymään.