Makkara

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös makkaran koostumuksesta ja pakkausmerkinnöistä (139/1996) kumottiin MMM:n asetuksella "Eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista (264/2012, muutos 308/2013)". Asetus tuli voimaan 1.7.2012. 

Asetuksessa (MMMa 264/2012) on makkaran koostumusta ja A-luokan makkaroita koskevat vaatimukset poistettu. Myös on poistettu tarpeettomana määritelmä ”muu lihaan verrattava valmistusaine”.

Makkaran pakkauksessa ilmoitettavista merkinnöistä

 • Makkaran olennainen raaka-aine on perinteisesti liha, joten ainesosan
  korostamista koskevasta merkintävaatimuksesta seuraa, että makkarassa
  käytetyn lihan määrä ”lihapitoisuus” tulee ilmoittaa painoprosentteina valmiista
  elintarvikkeesta.
 • Jos makkaran olennainen ainesosa, liha, korvataan muulla ainesosalla, on siitä
  ilmoitettava tuotteen nimen yhteydessä, kuten verimakkara, ryynimakkara jne.
 • Jos tuote valmistetaan ja pakataan Suomessa, on lihan alkuperämaa ilmoitettava (MMMa 218/2017)
 • Lihan, mekaanisesti erotetun lihan ja elinten ym. osalta on ilmoitettava myös
  eläinlaji.
 • Makkarassa käytetyt ainesosat ilmoitetaan niiden omilla nimillään
  ainesosaluettelossa.
 • Makkaran rasvapitoisuus on ilmoitettava painoprosentteina valmistushetkellä tai
  ilmoitettuna siten, kuin ravintoarvomerkinnästä erikseen säädetään
 • Käyttöohjeet, esim. jos makkara myydään raakana, tulee ilmoittaa
  pakkausmerkintälainsäädännön mukaisesti.
 • Jos makkarankuori ei ole syötävä, siitä on ilmoitettava. Syötävä makkarankuori ilmoitetaan ainesosaluettelossa, esim. lampaan suoli.
 • Makkaran suolapitoisuus sekä tarvittaessa merkintä voimakassuolaisuudesta on ilmoitettava kansallisen pakkausmerkintälainsäädännön mukaisesti (MMMa 1010/2014).

Käyttöön vakiintuneiden makkaroiden nimiä, kuten kestomakkara, leikkelemakkara ja ruokamakkara saa edelleen käyttää edellyttäen, että nimet eivät johda harhaan.

 Rasva- ja suolapitoisuuden ilmoittaminen koskee  pakkaamatonta makkaraa. Lisää aiheesta asetuksessa MMMa 834/2014, 6 - 8 § .

 

Lisää aiheesta palvelussamme

 

Lisää aiheesta muualla verkossa