Makkara

KTM:n päätös makkaran koostumuksesta ja pakkausmerkinnöistä (139/1996) kumottiin MMM:n asetuksella Eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista (264/2012). Asetus tuli voimaan 1.7.2012. Asetuksen siirtymäaikaa on jatkettu 1. päivään heinäkuuta 2014 asti MMM:n asetuksella (308/2013).

Uudessa kansallisessa asetuksessa (MMMa 264/2012) makkaran koostumusta ja A-luokan makkaroita koskevat vaatimukset poistettiin. Samalla poistettiin tarpeettomana määritelmä ”muu lihaan verrattava valmistusaine”. Makkaroiden keskimääräinen rasvapitoisuus tulee ilmoittaa kaikissa makkaroissa. Muilta osin makkarasta annettavat tiedot säilyvät lähes muuttumattomana.

Makkaran pakkauksessa ilmoitettavista merkinnöistä

 • Makkaran olennainen raaka-aine on perinteisesti liha, joten ainesosan
  korostamista koskevasta merkintävaatimuksesta seuraa, että makkarassa
  käytetyn lihan määrä ”lihapitoisuus” tulee ilmoittaa painoprosentteina valmiista
  elintarvikkeesta.
 • Lihan, mekaanisesti erotetun lihan ja elinten ym. osalta on ilmoitettava myös
  eläinlaji.
 • Makkarassa käytetyt ainesosat ilmoitetaan niiden omilla nimillään
  ainesosaluettelossa.
 • Jos makkaran olennainen ainesosa, liha, korvataan muulla ainesosalla, on siitä
  ilmoitettava tuotteen nimen yhteydessä, kuten verimakkara, ryynimakkara jne.
 • Makkaran rasvapitoisuus on ilmoitettava painoprosentteina valmistushetkellä tai
  ilmoitettuna siten, kuin ravintoarvomerkinnästä erikseen säädetään.
 • Käyttöohjeet, esim. jos makkara myydään raakana, tulee ilmoittaa
  pakkausmerkintälainsäädännön mukaisesti.
 • Makkaran suolapitoisuus sekä tarvittaessa merkintä voimakassuolaisuudesta on
  edelleen ilmoitettava kansallisen pakkausmerkintälainsäädännön (KTMa elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä 1084/2004, § 24 ja § 25) mukaisesti.

 

Käyttöön vakiintuneiden makkaroiden nimiä, kuten kestomakkara, leikkelemakkara ja ruokamakkara saa edelleen käyttää edellyttäen, että nimet eivät johda harhaan.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa