Jäljitettävyys

Suoramyyntiä varten valmistettuja tuotteita ei saa merkitä tunnistamismerkinnällä. Tunnistamismerkintää käyttävät vain hyväksytyt laitokset. Lainsäädännön tarkoittamaa kaupallista asiakirjaa ei käytetä suoramyynnissä, koska tuotteet myydään suoraan kuluttajalle.

Jos tuotteissa on havaittu terveysvaara, suoramyyjän on välittömästi tehtävä asiasta ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle. Suoramyyjän on tarvittaessa pyydettävä tuotteet takaisin itselleen kuluttajilta eli ryhdyttävä ns. takaisinvetoon. Tämä tulisi ottaa huomioon suoramyyjän omavalvontasuunnitelmassa. Takaisinvedon riittävyys tulee arvioida tapauskohtaisesti (esimerkiksi lehti-ilmoituksen avulla tehtävä takaisinveto voisi olla riittävä). Ohje takaisinvedon tekemiseen on Eviran kotisivuilla  (https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/valvonta/takaisinvedot/).