Poronlihan suoramyyntitoiminta

 

Elintarvikehuoneistoilmoituksen tekeminen

Suoramyyntitoimijan tulee tehdä ilmoitus elintarvikehuoneistosta (https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikehuoneistot/ilmoitetut-elintarvikehuoneistot/).

 

Poronlihan suoramyynti

Suoramyyjä voi myydä suoraan kuluttajalle sekä tarkastamatonta että tarkastettua poronlihaa ja siitä valmistettua kuivattua poronlihaa.

Suoramyynnissä poronliha voidaan myydä kuluttajalle joko ruhona tai leikattuna lihana, pakastettuna, jäädytettynä tai perinteisellä tavalla kuivattuna. Perinteisen kuivalihan valmistusta lukuun ottamatta lihan muu käsittely esimerkiksi jauhaminen tai savustaminen ei ole sallittua.

Suoramyyntiin tarkoitettua tarkastamatonta poronlihaa tai siitä valmistettua poron kuivalihaa, jota on käsitelty, pakattu tai varastoitu suoramyyntitoimintaan tarkoitetuissa tiloissa (ilmoitettu elintarvikehuoneisto) ei saa toimittaa vähittäiskauppaan (ravintolat, myymälät) tai hyväksyttyyn elintarvikehuoneistoon kuten liha-alan laitokseen.

Tuoreen poronlihan suoramyynti on sallittua vain poronhoitoalueella siten, että kuluttaja tulee itse ostamaan lihan alkutuotantotilalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu. Samoin poronlihasta valmistetun kuivalihan suoramyynnissä kuluttaja tulee itse ostamaan lihan poronhoitoalueella olevalta alkutuotantopaikalta.

Suoramyyntiin tarkoitettua poronlihaa tai poron kuivalihaa ei saa myydä esimerkiksi torilla tai yleisötapahtumissa, eikä ovelta ovelle myyntinä tai postimyyntinä eikä sitä saa lähettää kuluttajille. Suoramyyntiin tarkoitettua poronlihaa tai poron kuivalihaa ei saa myöskään tarjoilla porotilan yhteydessä olevassa maatilamatkailuyrityksessä tai pitopalvelussa.  

Poronlihan ja poron kuivalihan suoramyyntiä voidaan mainostaa esimerkiksi porotilan kotisivuilla, tienvarsi- tai lehtimainonnalla.

Kun kuluttaja ostaa poronlihaa tai poron kuivalihaa suoramyynnistä, hänen on käytettävä liha omassa kotitaloudessaan. Kuluttaja voi halutessaan teettää lihalle jonkin käsittelyn esimerkiksi jauhamisen tai savustuksen ns. rahtitoimintana, jolloin käsitelty tuote tulee palauttaa hänen yksityistaloutensa käyttöön.

 

Suoramyynnin ja vähittäismyynnin ero

Tarkastettua poronlihaa ja siitä valmistettuja tuotteita voidaan myydä tavanomaisena vähittäismyyntinä, jolloin vähittäismyyntiä koskevat säädökset on otettava huomioon. Toiminta edellyttää elintarvikehuoneistoilmoituksen tekemistä. Suoramyyntiin tarkoitettua tarkastamatonta poronlihaa tai siitä valmistettua kuivalihaa ei saa viedä tiloihin, joissa säilytetään tai käsitellään tarkastettua, tavanomaiseen vähittäismyyntiin tarkoitettua poronlihaa.

Tavanomaisessa vähittäismyynnissä tuotteiden toimittaminen on mahdollista myös esimerkiksi lähettämällä tuotteet kuluttajalle. Tällöin on huomioitava myös kuljetusta koskevat vaatimukset, sillä elintarvikkeiden kuljetus kuuluu ilmoitettavan elintarvikehuoneiston toimintaan, jota varten tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Tärkeä huomioitava ero suoramyynnin ja tavanomaisen vähittäismyynnin välillä onkin tuotteiden toimittaminen. Suoramyyjä voi myydä tai luovuttaa poronlihaa tai poron kuivalihaa vain poronhoitoalueella suoraan kuluttajalle, joka itse saapuu hakemaan tuotteet alkutuotantopaikalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu.