Vaatimuksia tiloille ja toiminnalle

Elintarvikkeiden hyvä hygieeninen laatu on turvattava. Suoramyyntiin tarkoitettu poro voidaan teurastaa myös ulkona, esimerkiksi ns. kenttäteurastamossa. Ulkona teurastettaessa teurastuspaikan maaperän tulisi olla kuiva ja pölyämätön tai puhtaan lumen peittämä.

Porot tainnutetaan ennen verenlaskua eläinsuojelusäännösten mukaan pulttipistoolilla tai ampuma-aseella. Teurastus on tehtävä siten, että ruho riippuu tai ruho on nylkypukilla tai muulla maasta irti olevalla alustalla. Työvälineiden puhdistamista varten on oltava käytettävissä tarvittava määrä kuumaa ja kylmää, juomaveden laatuvaatimukset täyttävää vettä.

Ruhot tulisi jäähdyttää +7 °C:seen tai sitä kylmempään lämpötilaan mahdollisimman nopeasti. Ruhot ripustetaan kinnerkoukkuun siten, että ilma kiertää esteettömästi ruhon ympäri. Teurastettuja ruhoja voi jäähdyttää myös ulkona, jos ilman lämpötila on riittävän kylmä jäähdyttämään ruhot. Tarvittaessa jäähdytettävät ruhot on suojattava katoksella. Jos ilman lämpötila ei mahdollista ruhojen riittävää jäähtymistä, teurastetut ruhot on vietävä koneellisesti jäähdytettyyn tilaan jäähtymään.

Ruho voidaan paloitella teurastuspaikalla pienempiin osiin. Luuttomaksi leikkaaminen ja pakkaaminen tulisi tehdä sisätiloissa. Tuore liha on säilytettävä myyntiä varten alle +7 °C:een ja jäädytettynä alle -18 °C:een lämpötilassa. Jos poron ruhoja ei ole jäädytetty, ne tulisi kuljettaa riippuvana.

Poron kuivalihan valmistamisessa käytettävää ulkokuivatushäkkiä saa käyttää vain lihan kuivaamiseen. Se on sijoitettava riittävän korkealle maan pinnasta. Siinä on oltava umpinainen katto, tiheästä metalliverkosta rakennetut seinät ja lattia siten, että haittaeläinten pääsy häkkiin sekä lintujen aiheuttama ulostekontaminaatio estyvät. Lihanpalat ripustetaan metallikoukkujen tai muovinarun avulla kuivatusorsiin.

Suoramyyntiin tarkoitettua poronlihaa voidaan joissakin tapauksissa käsitellä ja varastoida myös kotikeittiössä. Kotikeittiön käytöstä elintarvikehuoneistona ei saa aiheutua terveysvaaraa valmistettaville elintarvikkeille. Poronlihan käsittely- ja varastointitilat on kuitenkin aina suositeltavaa erottaa asumisesta ja erilliset tilat ovat erityisesti tarpeen silloin, kun suoramyyntiä varten käsitellään, valmistetaan tai varastoidaan suuria määriä poronlihaa.

Suoramyyntiin tarkoitetun poron teurastuksessa ja poronlihan leikkaamisessa muodostuneet sivutuotteet saa haudata. Sivutuotteiden hautaamisesta on ilmoitettava kirjallisesti kunnaneläinlääkärille. Sivutuotteiden hautaamisesta on pidettävä kirjaa.