Tuotteita koskevat vaatimukset

Suoramyyntiä varten käsiteltyä poron tuoretta lihaa ja valmistettua kuivalihaa koskevat elintarvikelain yleiset vaatimukset, joiden mukaan elintarvikkeiden on oltava soveltuvia ihmisravinnoksi eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle. Elintarvikkeesta on annettava kuluttajalle totuudenmukaiset ja riittävät tiedot, eikä elintarvikkeesta saa antaa harhaanjohtavia tietoja.