Jäätelö

KTM:n päätös jäätelöstä (4/1999) kumottiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella Eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista (264/2012). Asetus tuli voimaan 1.7.2012. Asetuksen siirtymäaikaa on jatkettu 1. päivään heinäkuuta 2014 asti MMM:n asetuksella (308/2013).

Uudessa kansallisessa asetuksessa (MMMa 264/2012) ei ole nähty tarpeellisena säätää erikseen jäätelöstä. Myöskään EU-lainsäädännössä ei ole jäätelöä koskevia vaatimuksia.

Valmiiksi pakatun jäätelön (ja myös jäätelöaineksen) pakkausmerkinnöissä ja muissa myynnin yhteydessä annettavissa tiedoissa noudatetaan yleisiä pakkausmerkintävaatimuksia. Jäätelö säilytetään pakastelämpötilassa. Jäätelön sisällön määrä ilmoitetaan jatkossa edelleen painoyksiköin (g tai kg). Käyttöön vakiintuneiden jäätelöiden nimiä, kuten kermajäätelö, maitojäätelö ja pehmytjäätelö saa edelleen käyttää edellyttäen, että nimet eivät johda harhaan.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa