Valvonta

Kuntien elintarvikevalvojat tarkastavat mehualan toimijoita muun elintarvikevalvonnan yhteydessä. Valvonnan piiriin kuuluu toimija joka

  • valmistaa, valmistuttaa tai pakkaa
  • tuo tai välittää (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista) pakattuna


mehuja, täysmehuja, nektareja ja muita vastaavia valmisteita.


Lisätietoa Oiva -sivuilla tarkastuksista ja Oiva-arvioinneista (kohta 12.4.).