Pakatut vedet

Pakatulla vedellä tarkoitetaan luontaista kivennäisvettä, lähdevettä ja talousvettä, joka on tarkoitettu luovutettavaksi kuluttajalle tai suurtaloudelle pulloon tai säiliöön pakattuna. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa pakatusta vedestä 166/2010 säädetään pakatun veden ominaisuuksista, käsittelystä ja merkinnöistä, ja sillä pannaan täytäntöön direktiivit 2009/54/EY ja 2003/40/EY.

Vettä pakkaavien toimijoiden pakkaamiseen ja varastointiin käytettävät tilat ovat elintarvikelain nojalla ilmoitusvelvollisia elintarvikehuoneistoja ja toimintaa valvotaan elintarvikelain perusteella.

Pakattavaa talousvettä ja lähdevettä koskee myös terveydensuojelulaki ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset. Toimintaa valvotaan terveydensuojelulain mukaisesti. Luontaiseen kivennäisveteen ei sovelleta terveydensuojelulainsäädäntöä.

Luontaisen kivennäisveden markkinoille saattaminen edellyttää, että asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tunnustaa sen maaperästä saadun luontaisen kivennäisveden. Suomessa tämä viranomainen on Evira.

  ”Kts. myös usein kysyttyä”.LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA