Ravintolisäilmoitus

Koska ravintolisät ovat elintarvikkeita siinä kuin tavallinen ruokakin, niiden myyntiin ei tarvita lupaa. Ravintolisillä ei siis ole olemassa ennakkotarkastusjärjestelmää, jossa kaikkien myyntiin tulevien tuotteiden koostumus ja turvallisuus etukäteen arvioitaisiin ja varmistettaisiin.

Ravintolisien markkinoille saattamisesta tulee kuitenkin tehdä ilmoitus

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ravintolisistä 78/2010 mukaan elinkeinonharjoittajan, joka valmistaa, valmistuttaa tai tuo maahan ravintolisää, on tehtävä siitä ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle. Evira katsoo, että ravintolisän markkinoille saattamisesta vastuussa olevan elinkeinonharjoittajan tulisi tehdä ravintolisiä koskeva ilmoitus viimeistään samanaikaisesti, kun tuote saatetaan markkinoille. Ilmoitus vaaditaan myös, kun valmisteen koostumus sille ominaisten aineiden osalta muuttuu.

Ilmoitukseen liitetään pakollisena liitteenä malli valmisteen pakkauksessa käytettävistä suomen- ja ruotsinkielisistä pakkausmerkinnöistä.

Ravintolisäilmoitus tehdään Eviran sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä ilmoituksen ravintolisän markkinoille saattamisesta sekä koostumuksen muuttamisesta. Eviran sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Verohallinnon Katso-tunnuksilla. Ilmoituksen lähdettyä onnistuneesti, saa ilmoituksen tekijä viestin ilmoituksen vastaanotosta. Ilmoitus lähtee tiedoksi ja valvontaa varten myös yrityksen sijaintikunnan valvontaviranomaiselle. Lisäksi Elintarviketurvallisuusvirasto lähettää tietoja ilmoituksista muille valvontaviranomaisille (Tulli, Fimea, Valvira). Mikäli elintarvikealan toimija ei jostain syystä pysty lähettämään ilmoitusta sähköisen asiointipalvelun kautta, voi ravintolisäilmoituksen tehdä ilmoituslomakkeella lähettämällä se liitteineen Eviran kirjaamoon: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira / Kirjaamo, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki tai kirjaamo@evira.fi .

 

Huom! Uudet käsittelyhinnat 1.1.2017 alkaen Ravintolisien ja täydennettyjen elintarvikkeiden ilmoituksien vastaanoton käsittelymaksuihin on tullut muutoksia 1.1.2017 alkaen. Jatkossa ilmoituksille on eri käsittelymaksut riippuen ilmoituksen toimitustavasta. Sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneista ilmoituksista veloitetaan 42 euroa ilmoitukselta ja postitse (ml. sähköpostitse) saapuneista ilmoituksista 95 euroa ilmoitukselta (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1425/2016 Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista).

Sähköisen asiointipalvelun käytöstä

Sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneiden ilmoitusten käsittely tapahtuu automaattisesti ja järjestelmä lähettää ilmoituksen tiedot suoraan yritystä valvovaan kuntaan. Ilmoituksen tekijää pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ilmoituksessa annettavien tietojen oikeellisuuteen ennen kuin ilmoitus lähetetään asiointipalvelussa eteenpäin. Virheellisiä ilmoituksia ei korjata viraston toimesta. Kaikista virastoon sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneista ilmoituksista (lukuun ottamatta maksutonta täydennetyn elintarvikkeen markkinoilta poistumisilmoitusta) peritään Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen mukainen maksu (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1425/2016 Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista).  

 

Elintarviketurvallisuusvirasto ei arvioi tuotteen koostumuksen tai pakkausmerkintöjen lainmukaisuutta. Ilmoituksen vastaanottaminen ei tarkoita sitä, että Elintarviketurvallisuusvirasto olisi hyväksynyt ilmoitetun ravintolisän elintarvikemääräysten mukaiseksi.

Elinkeinonharjoittaja vastaa itse siitä, että tuote on ravintolisäasetuksen ja muiden elintarvikkeita koskevien määräysten mukainen. Tätä edellyttää myös elintarvikelaissa elinkeinonharjoittajalle säädetty velvollisuus suorittaa omavalvontaa.

Ravintolisäilmoitusten vastaanottamisesta peritään Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen mukainen maksu (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista).

 

 

Lisää aiheesta palvelussamme