Markkinointikielto 23.6.2016

Lääkkeellisten väitteiden ja hyväksymättömien terveysväitteiden käyttäminen

Päivämäärä: 23.6.2016

Diaarinumero: Evira/2647/0945/2016

Osapuolet

Elixi Oil Oy

Tiivistelmä

Evira määräsi markkinointikiellon Elixi Oil Oy:lle 23.6.2016.

Evira kielsi Elixi Oil Oy:tä

  1. jatkamasta Elixi Gastrobene -ravintolisävalmisteen lainsäädännön vastaista markkinointia yrityksen internetsivuilla sekä missä tahansa muussa markkinointikanavassa.
  2. jatkamasta Elixi Gastrobene -ravintolisävalmisteen lainsäädännön vastaista markkinointia ”Patentoitu uutuus Gastrobene® Vatsan terveydeksi” ja ”Gastrobene®,  Edistää vatsan normaalia toimintaa” -esitteiden sekä minkä tahansa  muun markkinointiaineiston kautta. Edellä mainitut esitteet tulee vetää pois kaikilta jälleenmyyjiltä, joille esitteitä on toimitettu.

Kumpaakin kieltoa on noudatettava kahdenkymmenenviidentuhannen (25.000,00) euron sakon uhalla.

Lisäksi Evira kielsi Elixi Oil Oy:tä

  1. uudistamasta edellä  mainittua tai siihen rinnastettavaa Elixi Gastrobene -ravintolisävalmisteen markkinointia.

Kieltoa on noudatettava viidenkymmenentuhannen (50.000,00) euron sakon uhalla.

Perustelut

Yritys on markkinoinut Elixi Gastrobene -ravintolisävalmisteita internetissä, Facebookissa ja esitteiden kautta lääkkeellisillä väitteillä elintarvikelain (23/2006) 9 §:n vastaisesti ja hyväksymättömillä terveysväitteillä elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun asetuksen (EU) N:o 1924/2006 artiklan 10 vastaisesti. Yritys ei riittävällä tavalla korjannut markkinointia Eviran antamien kehotusten mukaisesti ja on toistuvasti aikaisemmin rikkonut samoja säännöksiä.