Markkinointikielto 6.5.2016

Lääkkeellisten väitteiden ja hyväksymättömien terveysväitteiden käyttäminen

Päivämäärä: 6.5.2016

Diaarinumero: Evira/5505/0945/2015

Osapuolet

Harmonia Life Oy

Tiivistelmä

Evira määräsi markkinointikiellon Harmonia Life Oy:lle 6.5.2016.

Evira kielsi Harmonia Life Oy:tä

  1. jatkamasta RegulatPro-ravintolisävalmisteiden markkinointia Diagnoosi: Vihdoinkin terve! –kirjan kautta. Kirja, kirjaa koskevat mainokset sekä kaikki muu kirjaa koskeva markkinointiaineisto, joka sisältää elintarvikelain 9 §:n tai väiteasetuksen artiklan 10 vastaista markkinointia, tulee vetää pois kaikilta jälleenmyyjiltä, mukaan lukien verkkokaupat, joille edellä olevia markkinointiaineistoja on toimitettu.
  2. jatkamasta RegulatPro-ravintolisävalmisteiden markkinointia Lisää elinvoimaa- ja Minun Regulat -esitteiden kautta. Esitteet tulee vetää pois kaikilta jälleenmyyjiltä, joille esitteitä on toimitettu.
  3. jatkamasta minkä tahansa muun markkinointiaineiston kautta sellaista RegulatPro-ravintolisävalmisteiden markkinointia, jossa elintarvikelain 9 §:n vastaisesti viitataan elintarvikkeella olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen viittaavia ominaisuuksia tai joissa käytetään sellaisia terveysväitteitä, jotka ovat väiteasetuksen artiklan 10 vastaisia. Tällainen markkinointiaineisto tulee vetää pois kaikilta jälleenmyyjiltä, joille edellä olevia markkinointiaineistoja on toimitettu.
  4. uudistamasta edellä mainittua tai siihen rinnastettavaa RegulatPro-ravintolisävalmisteiden markkinointia.
  5. uudistamasta sellaista ZinCuFlex-ravintolisävalmisteen markkinointia, jossa elintarvikelain 9 §:n vastaisesti viitataan elintarvikkeella olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen viittaavia ominaisuuksia tai jossa käytetään sellaisia terveysväitteitä, jotka ovat väiteasetuksen artiklan 10 vastaisia.

Jokaista kieltoa on noudatettava kahdenkymmenen tuhannen (20 000) euron sakon uhalla.

Perustelut

Yritys on markkinoinut RegulatPro- ja ZinCuFlex-ravintolisävalmisteita sanomalehdissä julkaistuissa mainoksissa, esitteiden sekä kirjaksi painetun esitteen kautta lääkkeellisillä väitteillä elintarvikelain (23/2006) 9 §:n vastaisesti ja hyväksymättömillä terveysväitteillä elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun asetuksen (EU) N:o 1924/2006 artiklan 10 vastaisesti. Yritys ei riittävällä tavalla korjannut markkinointia Eviran antamien kehotusten mukaisesti ja on toistuvasti aikaisemmin rikkonut samoja säännöksiä.