Pakkausmerkintöjä koskeva lainsäädäntö uudistui

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille on julkaistu 22.11.2011. Se tulee voimaan 20 päivää tämän jälkeen. Asetuksella kootaan yhteen ja saatetaan ajan tasalle elintarvikkeiden merkintöjä koskevan lainsäädännön kaksi osa-aluetta: yleiset merkinnät ja ravintoarvomerkinnät. Siirtymäaika pakollisia elintarviketietoja koskevien vaatimusten soveltamiselle on 3 vuotta asetuksen voimaantulosta. Pakollista ravintoarvomerkintää koskeva siirtymäaika on 5 vuotta asetuksen voimaantulosta.

Pakolliset merkintävaatimukset ovat lähtökohtaisesti samat kuin nykyisessä pakkausmerkintädirektiivissä / kansallisessa pakkausmerkintäasetuksessa.

Uusia vaatimuksia

Yleiset merkinnät

 

Luettavuus (art. 13 ja liite IV, art. 2.2)

 • kirjasinkoon on oltava vähintään 1,2 mm (x-korkeus)
 • luettavuuteen vaikuttavat lisäksi mm. tekstin ja taustan välinen kontrasti, kirjasinlaji, tekstin väri, viivan paksuus, rivien välinen etäisyys, kirjasinten välinen etäisyys; komissio vahvistaa luettavuutta koskevat säännöt

 

Pakolliset lisätiedot merkinnöissä (liite III)

 • ”sisältää aspartaamia (fenyylialaniinin lähde)”, jos aspartaami/aspartaamiasesulfaamisuola on ainesosaluettelossa ilmoitettu E- numerolla
 • ”sisältää fenyylialaniinin lähteen”, jos aspartaami/aspartaamiasesulfaamisuola on ainesosaluettelossa ilmoitettu omalla nimellään
 • ”korkea kofeiinipitoisuus. Ei suositella lapsille eikä raskaana oleville tai imettäville” juomissa, joiden kofeiinipitoisuus on korkea
 • ”sisältää kofeiinia. Ei suositella lapsille eikä raskaana oleville” elintarvikkeissa, joihin on lisätty kofeiinia
 • pakastuspäivä lihassa, raakalihavalmisteissa ja jalostamattomissa kalastustuotteissa

 

Elintarvikkeen nimeä täydentävät tiedot (liite VI)

 • ”sulatettu”, jos tuote on pakastettu ennen myyntiä ja myydään sulatettuna
 • eri eläinlajeista peräisin olevat proteiinit lihavalmisteissa, raakalihavalmisteissa ja kalavalmisteissa
 • tieto lisätystä vedestä, mikäli sitä on yli 5 %, lihavalmisteessa, raakalihavalmisteessa, kalastustuotteessa ja kalastustuotteesta saadussa raakavalmisteessa
 • ”paloista yhdistetty liha/kala” raakalihavalmisteessa, lihavalmisteessa, kalastustuotteessa, josta voi muuten saada virheellisen käsityksen, että se on tehty kokonaisesta lihan tai kalan palasta
 • jos makkaran kuori ei ole syötävä, siitä on ilmoitettava

 

Ainesosaluettelo

 • kasviöljyt ja –rasvat voidaan ilmoittaa ryhmänimellä, jonka jälkeen on lueteltava öljyjen kasvialkuperä. Luetteloa voidaan täydentää maininnalla ”vaihtelevina osuuksina” (liite VII)
 • jos öljy on kovetettu, on sen yhteydessä ilmoitettava ”kokonaan kovetettu” tai ”osittain kovetettu” tapauksesta riippuen (liite VII) - nanomateriaalia sisältävien ainesosien jäljessä on oltava sana ”nano” (art. 18.3)

 

Vähimmäissäilyvyysaika (liite X)

 •  kun ajankohta ilmoitetaan muuten kuin päivän tarkkuudella, on käytettävä ilmaisua ”parasta ennen … loppua”

 

Alkuperämaa tai lähtöpaikka (art. 26)

 • sianlihassa, lampaan- ja vuohenlihassa, siipikarjanlihassa (tuore, jäähdytetty, jäädytetty) - aletaan soveltaa, kun täytäntöönpanosäännöt annettu 2 vuoden kuluessa voimaantulosta
 • kun elintarvikkeen alkuperämaa ilmoitetaan, eikä se ole sama kuin pääainesosan alkuperämaa, pääainesosan alkuperämaa on ilmoitettava / voidaan ilmoittaa, että ei ole sama kuin elintarvikkeen alkuperämaa (pääainesosa = ainesosa/ainesosien yhdistelmä, jonka osuus on yli 50 % tai jonka kuluttaja yleensä liittää elintarvikkeen nimeen) - aletaan soveltaa, kun täytäntöönpanosäännöt annettu 2 vuoden kuluessa voimaantulosta
 • komissio laatii kertomuksen 2 vuoden kuluessa ainesosana käytetyn lihan alkuperämaan ilmoittamisesta (tarkasteltava erityisesti eläimen syntymä-, kasvu- ja teurastuspaikan huomioimista alkuperämaan ilmoittamisessa)
 • komissio laatii kertomuksen 3 vuoden kuluessa alkuperämerkintävelvoitteen laajentamisesta seuraaviin tuoteryhmiin: muut lihalajit, maito, maitotuotteiden ainesosana käytetty maito, jalostamattomat elintarvikkeet, yhdestä ainesosasta koostuvat elintarvikkeet, ainesosa, jonka osuus on yli 50 %; kertomuksen pohjaksi tehtävässä vaikutusarvioinnissa otettava huomioon kuluttajien tiedontarve, merkintöjen toteutettavuus, kustannukset ja hyödyt, vaikutukset sisämarkkinoihin ja kansainväliseen kauppaan

 

Allergeenit (art. 21)

 •  ilmoitetaan ainesosaluettelossa aineen tai tuotteen nimellä siten, että ne selvästi erottuvat muista ainesosista esim. kirjasinlajin, -tyylin tai taustavärin avulla
 • ilmoitettava myös pakkaamattomista ja suurtalouksien kautta toimitettavista elintarvikkeista -jäsenvaltio voi antaa tarkempia sääntöjä tavasta, jolla tiedot on annettava (art. 44)

 

 Etämyynti (art. 14)

 •  pakollisten tietojen on vähimmäissäilyvyysaikaa/viimeistä käyttöajankohtaa lukuun ottamatta oltava kuluttajan saatavilla ennen kuin osto tehdään

 

RAVINTOARVOMERKINNÄT (artiklat 29-35, liitteet I, V, XIII, XIV, XV)

Uuden asetuksen mukaan ravintoarvomerkintä on lähtökohtaisesti pakollinen (art. 9.1.(l))

 • poikkeukset on lueteltu liitteessä V
 • yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäville juomille ei vaadita ravintoarvomerkintää (art. 16.4)

 

Ravintoarvomerkinnän sisältö (art. 30)

 • pakollisen ravintoarvomerkinnän on sisällettävä seuraavat tiedot: energiasisältö ja rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, hiilihydraatin, sokereiden, proteiinin ja suolan määrät (art. 30.1)
 • Pakollista ravintoarvomerkintää voidaan täydentää ilmoittamalla seuraavista yhden tai useamman määrät: kertatyydyttymättömät rasvat, monityydyttymättömät rasvat, polyolit, tärkkelys, ravintokuitu, liitteessä XIII mainitut vitamiinit/kivennäisaineet (art. 30.2).
 • Pakollisen ravintoarvomerkinnän tiedoista voidaan vapaaehtoisesti toistaa energiasisältö tai energiasisältö ja rasvahappojen, tyydyttyneiden rasvahappojen, sokerien ja suolan määrät. (art. 30.3).
 • alkoholijuomien osalta voi ilmoittaa vapaaehtoisesti pelkän energiasisällön (art. 30.4).
 • pakkaamattomien elintarvikkeiden osalta voi ilmoittaa vapaaehtoisesti energiasisällön tai energiasisällön ja rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, sokerien ja suolan määrät (art. 30.5).
 • Komissio laatii 3 vuoden kuluessa kertomuksen transrasvojen esiintymisestä eurooppalaisessa ruokavaliossa sekä vaihtoehtoisista tavoista vaikuttaa niiden määrään sekä niistä kuluttajille annettavaan informaatioon (art. 30.7).

 

Ravintoarvon ilmaiseminen 100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa, annosta tai kulutusyksikköä kohti (art. 32-33)

 •  Pääsääntöisesti vaatimukset pysyvät ennallaan (ravintoarvo ilmoitetaan 100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa kohti, lisäksi on mahdollista ilmoittaa ravintoarvo annosta tai kulutusyksikköä kohti)
 • Makroravintoaineiden vertailuarvojen (liite XIII.B) esittäminen on vapaaehtoista. Tiedot voidaan ilmoittaa joko 100:aa grammaa/millilitraa, annosta tai kulutusyksikköä kohti (art. 33.1.c) Jos vertailuarvot esitetään, niiden välittömään läheisyyteen on lisättävä maininta: ”Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal). (art. 32.5)
 • Liite XIII – A osa: vitamiinien ja kivennäisaineiden päivittäisen saannin vertailuarvot (aikuiset)
  • o merkitsevä määrä
   • muut kuin juomat: 15 % vertailuarvosta
   • juomat: 7,5 % vertailuarvosta
   • pakkaus sisältää vain yhden annoksen: 15 % vertailuarvosta
 • Toistettaessa tietoja vapaaehtoisesti artiklan 30.3 b mukaisesti, vertailuarvot voidaan ilmoittaa pelkästään annosta tai kulutusyksikköä kohti, poikkeuksena energian määrä, joka on ilmaistava lisäksi 100:aa grammaa/millilitraa kohti (art. 33.2)
 • Pakkaamattomien elintarvikkeiden osalta tiedot voi ilmoittaa pelkästään annosta tai kulutusyksikköä kohti (art.33.3)
 • Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt tiettyjä elintarvikeryhmiä koskevien tietojen ilmoittamisesta annosta tai kulutusyksikköä kohti

 

Ravintoarvomerkinnän esittäminen (art. 34)

 •  Ravintoarvomerkinnän tiedot on esitettävä yhtenä kokonaisuutena samassa näkökentässä selkeässä muodossa (art. 34.1-2, liite XV)
 • Toistettaessa tietoja vapaaehtoisesti artiklan 30.3 mukaisesti, tiedot on esitettävä pääasiallisessa nähtävissä olevassa kentässä. Ne voidaan esittää eri muodossa kuin pakollinen ravintoarvomerkintä (art. 34.3)

 

Ravintoarvomerkintöjen siirtymäajat (art. 54)

 • Pakollista ravintoarvomerkintää koskevia vaatimuksia aletaan soveltaa 5 vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta
 • Jos ravintoarvomerkintä tehdään vapaaehtoisesti 3-5 vuoden ajanjaksolla asetuksen voimaantulosta, on noudatettava asetuksen vaatimuksia

 

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa