EU:n nimisuojajärjestelmä

Järjestelmän kuvaus

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojajärjestelmä on ollut Euroopan yhteisön laajuisena voimassa vuodesta 1993. Järjestelmän tarkoituksena on suojata elintarvikkeita ja maataloustuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä. Samalla tuotteet saavat lisäarvoa. Kuluttajalle suojaus on tae siitä, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistusmenetelmä tunnetaan.

Nimisuojaus (nimen rekisteröinti) koskee yleensä tuotteita, joita on valmistettu tai tuotettu perinteisesti tietyllä alueella tai tietyllä valmistusmenetelmällä useamman sukupolven ajan.

Suojausta voi hakea ainoastaan useampi tuottaja yhdessä tai näitä edustava järjestö tai organisaatio. Yksittäinen tuottaja ei voi hakea tuotteelleen suojaa paitsi poikkeustapauksissa.

Nimen rekisteröinti on kaksivaiheinen prosessi, joka koostuu kansallisesta käsittelystä ja käsittelystä yhteisötasolla. Hakemus tehdään maa- ja metsätalousministeriölle, joka tekee asiassa päätöksen. Tämän jälkeen ministeriö toimittaa hakemuksen komissioon, joka rekisteröi nimityksen.

Nimisuojauksen on saanut tähän mennessä EU:n alueella yli 1 100 tuotetta. Suojatuista tuotteista suurimman ryhmän muodostavat juustot, seuraavaksi suurimpana ryhminä ovat hedelmät ja vihannekset, liha ja lihajalosteet sekä oliiviöljyt. Osa suojatuista nimistä on tunnettuja vain kansallisesti, osa tunnetaan eri puolilla maailmaa. Kaikki ovat kuitenkin vähintään omalla alueellaan maineikkaita ja tärkeitä tuotteita. Eniten suojattuja tuotteita on Ranskassa ja Italiassa. Seuraavina tulevat Portugal, Espanja ja Kreikka. Kaikilla näillä mailla on pitkät perinteet paikallisten elintarvikkeidensa kansallisesta suojauksesta jo ennen EU:n nimisuojajärjestelmien voimaantuloa.

Suojattuja nimiä ei saa käyttää kuin niillä edellytyksillä, jotka on esitetty nimisuojattujen tuotteiden rekisteröintihakemusten tuote-eritelmissä.

Nimisuojasta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1151/2012. Linkki asetukseen http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0001:0029:FI:PDF (pdf, 1 Mt)

Nimisuojajärjestelmät

Suojausjärjestelmiä on kolme erilaista. Näistä kaksi, suojattu alkuperänimitys (SAN) ja suojattu maantieteellinen merkintä (SMM), rajaavat tuotteen valmistamisen ja/ tai tuotannon vain sen perinteiselle maantieteelliselle alueelle. Kolmas suojausjärjestelmä, aito perinteinen tuote (APT), puolestaan suojaa tuotteen perinteisen valmistusmenetelmän.

alkupera.jpg

1. Suojattu alkuperänimitys (SAN)

Tuotteen tuotannon, jalostuksen ja käsittelyn pitää tapahtua tietyllä maantieteellisellä alueella. Tuotteen laatu tai sen ominaisuudet johtuvat olennaisesti kyseisestä maantieteellisestä alueesta, esimerkiksi siellä tuotetusta raaka-aineesta.

Suomalaisista tuotteista on alkuperänimityksenä suojattu Lapin Puikula (1997), Lapin Poron liha (2009) sekä Kitkan viisas (2013). Kitkan viisas -nimitystä käytetään Koillismaan ylänköalueen järvistä pyydetyistä muikuista, joiden erityisominaisuutena on pehmeä ruoto. Tarkempi kuvaus on eritelmässä: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:136:0013:0015:FI:PDF

Lapin Puikula – perunan tulee olla tuotettu ja pakattu Lapissa. Sen sijaan pelkällä
Puikula – nimityksellä perunaa voidaan tuottaa ja pakata myös muualla kuin Lapissa.

Lapin Poron lihan tulee olla tuotettu, leikattu ja pakattu Suomen poronhoitoalueella. Lapin Poron lihaa voidaan myydä koko-, puoli- ja neljännesruhoina sekä ruhon- tai lihasosittain pakattuna. Tarkempi kuvaus on eritelmässä http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:019:0022:0026:FI:PDF

Suojaus koskee vain nimitystä Lapin Poron liha.

Eurooppalaisia tuotteita, esimerkkejä: Parmigiano Reggiano – juusto (parmesaani-juusto) (Italia), Danablu-juusto (Tanska), Feta-juusto (Kreikka), Roquefort-juusto (Ranska), Gorgonzola-juusto (Italia), Prosciutto di Parma (Parman kinkku, Italia), Prosciutto di Carpegna (Italia), Prosciutto di Modena (Italia), Pistacchio verde di Bronte - pistaasipähkinät (Italia), Huile d'olive de Nice, Nizzan oliiviöljy (Ranska), Modenan perinteinen balsamietikka (Italia).

maanatieteellinen.jpg

2. Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)

Vähintään yhden seuraavista vaiheista: tuotanto, jalostus, käsittely, pitää tapahtua tietyllä maantieteellisellä alueella, josta johtuvat tuotteen laatu, maine tai muut ominaisuudet. Osa tuotteen raaka-aineesta voidaan tuoda alueen ulkopuolelta.

Suomalaisista tuotteista on maantieteellisesti suojattu kaksi nimeä: Kainuun rönttönen (2008) ja Puruveden muikku (2013). Kainuun rönttösen valmistajan tuotantopaikan tulee sijaita Kainuun maakunnassa. Valmistusmenetelmä on kuvattu rekisteröintihakemuksen eritelmässä http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:074:0072:0075:FI:PDF.
Puruveden muikku- nimitystä käytetään Saimaan koillisosassa sijaitsevan Puruveden järvialtaasta pyydetystä muikusta (Coregonus albula). Muihin muikkuihin verrattuna se on väritykseltään selkeästi hopeisempi. Muut vaatimukset tuote-eritelmässä: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:140:0017:0019:FI:PDF

Eurooppalaisia tuotteita, esimerkkejä: Navarran parsa (Espanja), Ardennien kinkku (Belgia), Schwarzwaldin kinkku (Saksa), Connemara Hill-alueen lammas (Irlanti), Steirisches Kurbiskeröl - kurpitsansiemenöljy (Itävalta), Aachenin piparkakut (Saksa), Lybekin marsipaani (Saksa).

EU:ssa rekisteröidyt tuotteet (SAN ja SMM)
Muissa maissa rekisteröityjä tuotteita ei saa valmistaa Suomessa. Useimmiten tällöin tulevat kysymykseen juustot; esim Parmigiano Reggiano– juusto, Danablu-juusto, Feta-juusto, Roquefort-juusto, Gorgonzola-juusto.

Suojattuun nimeen ei ole mahdollista liittää seuraavankaltaisia ilmaisuja: ”laatu”,
”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä”. Siten esim. Feta-juuston tyyppinen
juusto ei ole sallittu elintarvikkeen nimi, vaan nimi tulee muodostaa esim. käyttötarkoituksen mukaan, kuten ”salaattijuusto”.

SAN - suojattujen juustojen kaiken käsittelyn, paloittelun, raastamisen ja pakkaamisen pitää tapahtua kyseisellä maantieteellisellä alueella.

perinteinen.jpg

3. Aito perinteinen tuote (APT)

Aito perinteinen tuote (APT) - suojauksella ei viitata tuotteen alkuperään, vaan pyritään korostamaan tuotteen perinteistä koostumusta tai tuotantotapaa. APT-suojauksen saanutta tuotetta voidaan valmistaa missä tahansa EU:n alueella, mutta tuote on valmistettava rekisteröidyn valmistusmenetelmän mukaisesti.

Hakiessaan tuotteelle APT-suojaa hakijataho ilmoittaa, haluaako se varata nimen ainoastaan eritelmän mukaiselle tuotteelle. Jos nimi varataan, tällä nimellä valmistettujen tuotteiden tulee olla eritelmän mukaisia. Jos varausta ei tehdä, samaa nimeä voidaan käyttää myös sellaisista tuotteista, jotka eivät ole eritelmän mukaisia.

Suomalaisista tuotteista APT -suojauksen ovat saaneet Sahti (2002), Kalakukko (2002) ja Karjalanpiirakka (2003).

Karjalanpiirakka
Hakijataho on varannut karjalanpiirakka - nimen vain niille tuotteille, jotka ovat rekis-teröidyn menetelmän mukaisia http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:102:0014:0015:FI:PDF

Suojaus koskee ainoastaan nimeä ”karjalanpiirakka”. Jos piirakka ei täytä yllä mainittuja vaatimuksia, voidaan käyttää esim. nimeä ”riisipiirakka”.

Kalakukko
Hakijataho on varannut kalakukko - nimen vain niille tuotteille, jotka ovat rekisteröidyn menetelmän mukaisia http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:235:0012:0014:FI:PDF

Suojaus koskee ainoastaan nimeä ”kalakukko”, ei nimiä ”muikkukukko”, ”ahvenkukko”, ”lanttukukko” tms.

Eurooppalaisia tuotteita, esimerkkejä: Mozzarella -juusto, faluninmakkara (Falukorv), Serrano – kinkku (Jamon serrano), Pizza Napoletana . Tuotteita voi suojata myös pelkästään yhdellä kielellä; esim. "Traditional Farmfresh Turkey" (tilalla tuotettu kalkkuna), joka on suojattu vain englannin kielellä; nimityksen läheisyydessä on oltava merkintä ”brittiläisiä perinteitä noudattaen”.

Mozzarella – juuston ja Pizza Napoletanan rekisteröintihakemuksissa hakijataho ei ole varannut nimeä pelkästään eritelmän mukaiselle tuotteelle, joten näitä nimiä voidaan käyttää myös muista vastaavista tuotteista. Niiden pakkauksissa ei kuitenkaan voi olla mainintaa mainintaa ”aito perinteinen tuote” eikä EU-logoa.

Luettelo nimisuojatuista tuotteista

EU:n internetsivuilta löytyy ajantasainen listaus nimisuojatuista tuotteista:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141

Listalta löytyvät

  • rekisteröidyt tuotteet
  • tuotteet, joiden rekisteröintihakemus on julkaistu (jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle vastaväitteitä kuuden kuukauden kuluessa)
  • tuotteet, joiden rekisteröintihakemusta ei vielä ole julkaistu

 

Tuotteita voi hakea maan, tuotetyypin, rekisteröidyn nimen tai hakemuksessa esiinty-vän nimen (tuotteet, joita ei vielä ole rekisteröity) perusteella.

Em. linkistä löytyvät myös tuotteiden tuote-eritelmät, joissa on kuvattu tuotteiden val-mistusmenetelmä ym. erityisluonteeseen vaikuttavat tekijät.

Nimisuojattujen tuotteiden pakkauksissa tulee olla maininta ”suojattu alkuperänimitys” (SAN-suojatut tuotteet), ”suojattu maantieteellinen merkintä” (SMM-suojatut tuotteet) tai ”aito perinteinen tuote” (APT-suojatut tuotteet) tai vaihtoehtoisesti vastaava EU-logo (ks. edellä kohta Nimisuojajärjestelmät). 4.1.2016 alkaen markkinoille tuotavien tuotteiden kohdalla nimisuojaa osoittavan logon käyttö on pakollista ja em. sanalliset maininnat yhä sallittuja, mutta eivät pakollisia.

SAN- ja SMM-logoista on tarkemmin säädetty (väreistä, koosta, fontista) komission asetuksessa (EU) N:o 668/2014 liitteessä X:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0668&rid=3 

Kaikki logot painokelpoisina löytyvät osoitteesta  http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/logos/index_en.htm

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME