Paistijauhelihan nimi ei aina vastaa sisältöä

(11.12.2012)

Paistijauheliha sisältää Eviran saamien tietojen mukaan yleensä enemmän muista ruhonosista kuin paistista jauhettua lihaa. Evira onkin pyytänyt elintarvikealan toimijoilta ehdotusta nimeksi, joka vastaa tuotteen koostumusta.

Jauhelihan merkinnöissä tulee olla maininta siitä, minkä eläinlajin lihasta tai maksasta valmiste on tehty. Tätä edellytetään kauppa- ja teollisuusministeriön lihasta ja lihatuotteista antamassa päätöksessä (138/1996), jonka mukaan jauhelihalla tarkoitetaan jauhettua tai muuten hienonnettua lihaa. Päätöksessä säädetään myös, millaista jauhelihaa voidaan nimittää vähärasvaiseksi.

Jauhelihan ja vähärasvaisen jauhelihan lisäksi kaupoissa myydään jauhettua lihaa paistijauhelihan nimellä. Paistijauhelihan nimestä ei ole erikseen säädetty, minkä vuoksi siihen sovelletaan yleisiä elintarvikkeen nimen muodostamista koskevia määräyksiä. Niiden mukaan paistijauheliha voidaan Suomessa katsoa vakiintuneeksi nimeksi tuotteelle, joka on jauhettu ruhon paistiosista.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran saamien tietojen mukaan kaupoissa myynnissä oleva paistijauheliha sisältää yleensä enemmän muista ruhonosista kuin paistista jauhettua lihaa. Jos jauhelihan valmistukseen on käytetty myös muita ruhonosia, tulisi nimen yksilöidä elintarvike täsmällisesti ja erottaa se elintarvikkeista, joihin se muuten voitaisiin sekoittaa.

Paistijauhelihan nimeen ja koostumukseen liittyen Evira järjesti marraskuussa kokouksen, johon osallistuivat Elintarviketeollisuusliiton ja suurimpien lihatalojen edustajat. Tarkoituksena oli kuulla alan toimijoita ja niiden käsityksiä paistijauhelihan nimestä ja sen koostumuksesta. Kokouksessa sovittiin, että elintarvikealan toimijat tekevät Eviralle oman ehdotuksensa asian ratkaisemiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME