Lähiruoka

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 16.5.2013 ”Lähiruokaa – Totta kai ” on kuvattu hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020.

Periaatepäätöksen mukaan lähiruoalla tarkoitetaan ”erityisesti paikallisruokaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella.

Tämän ohjelman toimenpiteet kattavat lisäksi elintarvikealan lähinnä pienempien yritysten erikoistuotteet, joiden merkittävät markkinat ovat lähialueella, mutta joita myydään eri kanavissa muuallakin Suomessa. Lähiruoka ja ruoan paikallisuus liittyvät erityisesti lyhyisiin jakeluketjuihin. Lyhyitä jakeluketjuja määrittää taloudellisten toimijoiden määrän väheneminen ketjussa, toimijoiden yhteistyö, paikallinen talouskasvu sekä toimittajien ja kuluttajien maantieteelliset ja sosiaaliset yhteydet”.


11.7.2013 Makuja Pohjois-Karjalasta -merkin käyttö elintarvikkeissa

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan tuli keväällä 2013 selvityspyyntö koskien Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja ProAgria Pohjois-Karjalan tammikuussa 2013 lanseeraamaa merkkiä ”Makuja Pohjois-Karjalasta”. Osa kuluttajista ja toimijoista koki merkin käytön elintarvikkeita markkinoitaessa harhaan johtavaksi elintarvikkeen alkuperän osalta. Makuja Pohjois-Karjalasta -merkki miellettiin lähiruokamerkiksi.

Evira toteaa, että selvityspyyntö ei anna enempää aihetta ”Makuja Pohjois-Karjalasta” -merkin kriteeristön ja käytön oikeellisuuden selvittelyyn, koska merkin nimi on muutettu Työtä Pohjois-Karjalasta -merkiksi. Uusi merkki on otettu käyttöön heinäkuussa 2013.

 

Lisää aiheesta muualla verkossa