A-vitamiinin ilmoittaminen

A-vitamiini pakkausmerkinnöissä – karotenoidien vastaavuuskertoimet

A-vitamiiniksi kutsutaan kaikkia niitä aineita, joilla on retinolin biologinen aktiivisuus. Näihin kuuluvat mm. kasviperäiset A-vitamiinin esiasteet eli karotenoidit, kuten ß-karoteeni. Retinolin aktiivisuus ilmaistaan retinoliekvivalentteina (RE). Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä A-vitamiinin ja ß-karoteenin vastaavuutta laskettaessa on perinteisesti käytetty kerrointa 6 ja muiden karotenoidien osalta kerrointa 12, siten että retinoliekvivalentti (RE) vastaa 1 µg retinolia tai 6 µg ß-karoteenia tai 12 µg muita karotenoideja.

Tutkimuksissa on osoitettu, että karotenoidien imeytyminen ja muuttuminen A-vitamiiniksi on aiemmin luultua tehottomampaa ja melko vaihtelevaa. Tämän vuoksi Valtion ravitsemusneuvottelukunta on suomalaisissa ravitsemussuosituksissa tarkentanut vastaavuuskertoimia seuraavasti:

1 RE vastaa

  • 1 µg ravinnon tai valmisteen A-vitamiinia (retinolia)
  • 2 µg valmisteen ß- karoteenia
  • 12 µg ravinnon ß-karoteenia
  • 24 µg muita ravinnon A-vitamiinin esiasteena toimivia karotenoideja

 

Tarkemmat perustelut kertoimille löytyy pohjoismaisista ravitsemussuosituksista (Nordic Nutrition Recommendations 2004).

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA