Merkintätavat

Ravintoarvon merkintätavat

Tavanomaisten elintarvikkeiden ravintoarvomerkintää koskevat säännöt on kuvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa EU N:o 1169/2011 (elintarviketietoasetus) luvussa IV, jaksossa 3, artikloissa 29 – 35 ja liitteissä XIII - XV. Lisää aiheesta Elintarviketieto-oppaassa elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille - Eviran ohje 17068/1 (kappale 5.17).

Erityisruokavaliovalmisteiden osalta tulee lisäksi huomioida, mitä niiden ravintoarvomerkinnästä säädetään erikseen  https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikeryhmat/erityisruokavaliovalmisteet/erityisruokavaliovalmisteiden-lainsaadanto/

Elintarvikkeiden ravintoarvomerkintä on sisällöltään aina

- määrämuotoinen (energian ja ravintoaineiden nimet on määritelty) ja
- rajattu (vain lainsäädännön säätämät ravintoaineet saa ilmoittaa varsinaisessa ravintoarvoilmoituksessa).

Ravintoarvomerkintä on tehtävä yhtenä kokonaisuutena helposti havaittavaan paikkaan taulukon muodossa, numeroarvot suorassa linjassa. Jos tilaa ei ole, tiedot voi luetella peräkkäin. Tiedot on annettava elintarvikkeen 100 grammaa tai 100 millilitraa kohden. Ne voi antaa lisäksi ilmoitetun suuruista annosta tai yksikköä kohden, jos pakkauksessa ilmoitetaan yksiköiden määrä. Tiedot annetaan pääsääntöisesti myyntivalmiista elintarvikkeesta käyttäen elintarviketietoasetuksen mukaisia yksiköitä.

Pakollisen ravintoarvomerkinnän on sisällettävä seuraavat tiedot:

œœ - energiasisältö
œœ - rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, hiilihydraattien, sokereiden, proteiinin ja suolan* määrät.

*Suola lasketaan ja määritetään natriumin kautta (suola = natrium × 2,5). Tällöin natriumin määrässä huomioidaan sekä aineosien kautta tuleva luontainen että ruokasuolasta peräisin oleva natrium.

Ravintoarvomerkintää voidaan lisäksi täydentää ilmoittamalla seuraavista ravintoaineista yhden tai useamman määrät:

- kertatyydyttymättömät rasvat
- monityydyttymättömät rasvat
- polyolit
- tärkkelys
- ravintokuitu
- mikä tahansa elintarviketietoasetuksen liitteessä XIII olevan A osan 1 kohdassa lueteltu vitamiini tai kivennäisaine, jota esiintyy liitteessä XIII olevan A osan 2 kohdassa määritelty merkitsevä määrä.

Ravintoaineiden määrät ilmoitetaan keskiarvolukuina, jotka perustuvat joko useammasta näytteestä saatuihin tutkimustuloksiin ja/tai laskennalliseen tietoon.

Esimerkki ravintoarvomerkinnästä:

100 g runsaskuituista ruisleipää sisältää

• energiaa 780 kJ (185 kcal)
• rasvaa 1,5 g
        o josta tyydyttyneitä rasvahappoja 0,2 g
• hiilihydraatteja 35 g
        o josta sokereita 1,4 g
• ravintokuitua 7,9 g 
• proteiinia 7,9 g
• suolaa 1,0 g 

Esimerkiksi, jos ravitsemus- tai terveysväite koskee ainetta, jota ei ole sisällytetty ravintoarvo-merkintään, sen määrää ei tule ilmoittaa ravintoarvomerkinnässä, vaan se on ilmoitettava samassa nähtävissä olevassa kentässä ravintoarvomerkinnän kanssa, esimerkiksi välittömästi varsinaisen ravintoarvoilmoituksen alla.

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA