Ravintoaineiden sallitut poikkeamat eli toleranssit

Ravintoaineen sallitulla poikkeamalla eli toleranssilla tarkoitetaan hyväksyttävää eroa pakkausmerkinnöissä ravintoarvomerkinnän yhteydessä ilmoitetun ja virallisessa valvonnassa vahvistetun pitoisuuden välillä. Samanaikaisesti elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 soveltamisen kanssa, 13.12.2014 alkaen, elintarvikevalvonnassa noudatetaan EU:n toleranssiohjeessa annettuja toleransseja ( Ohjeita toimivaltaisille viranomaisille seuraavan EU-lainsäädännön noudattamisen valvontaa varten joulukuu 2012 http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_en.pdf ).

Toleransseja asetettaessa on huomioitu elintarviketurvallisuus ja kuluttajan harhaanjohtaminen. On tärkeä määritellä ravintoaineiden sallitut poikkeamat, sillä elintarvikkeiden ravintoainepitoisuuksissa on luontaista vaihtelua. Lisäksi vaihtelua ravintoainepitoisuuksissa aiheuttavat esimerkiksi tuotanto- ja varastointiolosuhteet. Mitattujen arvojen on oltava sallittujen poikkeamien puitteissa koko säilyvyysajan.

Toleranssiohjeessa on annettu sallitut poikkeamat ravintoarvomerkinnässä ilmoitettaville ravintoaineille sekä ilmoitettaviin arvoihin sovellettavat pyöristysohjeet. Taulukossa 1 esitetään vitamiineja ja kivennäisaineita koskevat toleranssit. Toleranssirajat vaihtelevat riippuen siitä, onko kyseessä tavanomainen elintarvike vai ravintolisä. Lisäksi sallittu poikkeama on eri silloin, kun valvotaan täyttyvätkö ravitsemus- ja terveysväitteen ehdot tai sisältääkö täydennetty elintarvike asetetun vähimmäismäärän vitamiinia tai kivennäisainetta.

Taulukko 1

Elintarvike  Sallitut poikkeamat (sisältävät analyysimenetelmän mittausepävarmuuden) 
   Vitamiinit  Kivennäisaineet
 Muu elintarvike kuin ravintolisä  + 50%* / - 35%  + 45% / - 35%
 Ravintolisä  + 50%* / - 20%  + 45% / - 20%
Ravintoaineet, joista on esitetty asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukainen ravitsemus- tai terveysväite TAI kyseessä on asetuksen (EY) N:o 1925/2006 mukainen täydennetty elintarvike**  + 50%* / - MU***  + 45% / - MU***

 

* Nesteessä esiintyvän C-vitamiinin osalta voidaan hyväksyä korkeampi sallitun poikkeaman yläraja

** Valvottaessa, täyttyvätkö EPNAs (EY) N:o 1924/2006 mukaisen ravitsemus- tai terveysväitteen käytön ehdot silloin, kun ehdoissa on määritetty vähimmäis- tai enimmäismäärä tai valvottaessa, että EPNAs (EY) N:o 1925/2006 mukaisesti täydennetty elintarvike sisältää vaaditun vähimmäismäärän täydennettyä vitamiinia tai kivennäisainetta (15% vertailuarvoista kiinteät ja 7,5% nestemäiset elintarvikkeet)

*** Sovelletaan sallittua poikkeamaa, joka sisältää vain analyysimenetelmän mittausepävarmuuden (MU = measurement uncertainty = mittausepävarmuus).
 

1. Esimerkki elintarvikkeisiin sovellettavista toleransseista

2. Esimerkki sovellettavista toleransseista, jos elintarvikkeesta tehdään ravitsemus- tai terveysväite

3. Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet