Transrasvahapot

Transrasvahapot pakkausmerkinnöissä

Elintarvikkeen ravitsemuksellinen koostumus käy ilmi ravintoarvomerkinnästä. Ravintoarvon ilmoittamistapa perustuu EU:n yhteiseen säädökseen. Rasvan osalta pakollisia tietoja ovat rasvan kokonaismäärän ja tyydyttyneiden rasvahappojen määrän ilmoittaminen. Lisäksi on mahdollista ilmoittaa kertatyydyttymättömien ja monityydyttymättömien rasvahappojen määrät. Transrasvahappoja ei ole mahdollista ilmoittaa.

Suomessa asiantuntijat eivät ole pitäneet transrasvahappoja sellaisena terveysvaarana, että olisi ollut perusteita rajoittaa niiden määrää kansallisin säädöksin taikka säätää niiden määrä ilmoitettavaksi elintarvikkeiden pakkauksissa. Transrasvojen ilmoittamista koskevat säädökset ovat kuitenkin keskustelun alla EU:ssa. Tavoitteena on etsiä keinoja, joilla kuluttajat voisivat tehdä terveellisempiä elintarvike- ja kokonaisruokavaliovalintoja tai joilla voitaisiin edistää terveellisempien elintarvikevaihtoehtojen tarjoamista kuluttajille, mukaan lukien muun muassa transrasvoja koskevien tietojen antaminen kuluttajille tai niiden käytön rajoittaminen.