Transrasvahapot

Transrasvahapot ravitsemuksessa ja pakkausmerkinnöissä

Transrasvahapot ovat tyydyttymättömiä rasvoja, jotka ovat muista tyydyttymättömistä rasvahapoista poiketen olomuodoltaan kiinteitä. Sen vuoksi ne lasketaan kuuluviksi ravinnon koviin rasvoihin yhdessä tyydyttyneiden rasvahappojen kanssa. Transrasvahappojen terveysvaikutukset ovat samantapaiset kuin tyydyttyneiden rasvahappojen. Transrasvahappoja esiintyy osittain kovetettujen rasvojen lisäksi myös maitorasvassa.

Niin kansainvälisten kuin kotimaistenkin ravitsemussuositusten mukaan kovien rasvojen saannin ei tulisi ylittää 10 % kokonaisenergiansaannista (E%). Vuoden 2002 Finravinto-tutkimuksen mukaan suomalaisten keskimääräinen kovien rasvojen saanti oli 14,5 E%. Siitä tyydyttyneiden rasvahappojen osuus oli 14 E% ja transrasvahappojen ainoastaan 0,5 E%. Grammoina transrasvahappoja saatiin n. 1-1,5 g vuorokaudessa. Pohjoismaisessa vertailussa transrasvahappojen saantimme on alhaisin kaikista. Ruokavaliomme ongelma rasvojen suhteen eivät siis ole transrasvahapot, vaan edelleenkin tyydyttyneiden rasvahappojen suositusta suurempi määrä. Suomessa transrasvahappojen pieni määrä johtuu pääosin siitä, että meillä jo 1990-luvulla margariiniteollisuus muutti kasviöljyjen kovetusmenetelmänsä vaihtoesteröintiin, jolloin transrasvahappoja ei muodostu. Myös muiden rasvaa sisältävien elintarvikkeiden transrasvahappopitoisuudet ovat vähentyneet.

Kansanterveyslaitoksen Fineli-tietokannasta (www.fineli.fi) kuluttaja löytää tietoa mm. elintarvikkeiden transrasvahappopitoisuuksista. Ne ovat yleensä hyvin alhaisia; sen sijaan tyydyttyneitä rasvahappoja monissa tuotteissa on runsaasti. Terveyden kannalta on tärkeämpää kiinnittää huomiota transrasvahappojen sijaan tyydyttyneiden rasvahappojen määrään.

Elintarvikkeiden valmistuksessa käytetyt rasvat ilmoitetaan pakkauksessa ainesosaluettelossa. Jos käytetään kovetettua öljyä, se on mainittava. Elintarvikkeen ravitsemuksellinen koostumus käy ilmi ravintoarvomerkinnästä, joka on pääsääntöisesti vapaaehtoinen merkintä pakkauksessa. Ravintoarvon ilmoittamistapa perustuu EU:n yhteiseen säädökseen. Tämänhetkisen säädöksen mukaan rasvan laatu käy ilmi ainoastaan ilmoitettaessa ravintosisältö ns. pitemmän kaavan mukaan, jolloin rasvan kokonaismäärän lisäksi on ilmoitettava tyydyttyneiden rasvahappojen määrä. Lisäksi on mahdollista ilmoittaa monotyydyttymättömien ja polytyydyttymättömien rasvahappojen sekä kolesterolin määrät. Transrasvahappoja ei ilmoiteta erikseen.

Suomessa asiantuntijat eivät ole pitäneet transrasvahappoja sellaisena terveysvaarana, että olisi ollut perusteita rajoittaa niiden määrää kansallisin säädöksin taikka säätää niiden määrä ilmoitettavaksi elintarvikkeiden pakkauksissa. Ravintoarvon ilmoittamista koskevia säädöksiä ollaan kuitenkin parhaillaan uusimassa EU:ssa, ja tässä yhteydessä tullaan ottamaan esille myös transrasvahappojen ilmoittaminen. Harkittavaksi tulee, sisällytetäänkö transrasvahapot tyydyttyneiden rasvahappojen kokonaismäärään, mikä saattaisi olla mielekästä, koska niiden terveysvaikutukset ovat samantyyppiset. Toinen vaihtoehto on, että ne ilmoitetaan erikseen.