Suolapitoisuusselvitys

Elintarvikkeiden suolan ja ravintoarvon valtakunnallinen valvontaprojekti vuonna 2019

Ruokavirasto käynnistää vuonna 2019 valtakunnallisen suolan ja ravintoarvomerkinnän valvontaprojektin. Projektin kohteena ovat pakkaamattomat ja pakatut elintarvikkeet, joita kansallinen voimakassuolaisuusmerkintä koskee.Tarkastukset toteutetaan kunnissa ns. OIVA-tarkastuksina; arviointikohdat 13.1 ja 13.2. (laaditaan erillinen tarkastuslomake). Projektiin liittyy myös näytteenottoa (näytteitä vähintään yht. 50 kpl).

Tarkastuspaikat ovat:
- vähittäismyyntipaikat (pakkaamattomat)
- elintarvikkeiden valmistuspaikat (pakatut) sekä
- tuonti, tulli ja eläinperäisten elintarvikkeiden rajavalvonta  (pakatut tuontielintarvikkeet).
Projektin aikataulu
- suunnittelua ajalla: 1.2 – 31.3.2019
- koulutustilaisuus huhtikuussa 2019
- toteutus: 1.5. - 31.10.2019
- tulosten yhteenveto valmis 2.2020.

 

Elintarvikkeiden suolapitoisuusselvitys vuonna 2010

Evira selvitti loppuvuodesta 2010, miten elintarvikkeiden pakkauksissa ilmoitettujen suolapitoisuuksien oikeellisuutta varmistetaan toimijoiden omavalvonnassa ja viranomaisvalvonnassa. Selvitykseen vastasi 35 kunnallista valvontayksikköä ja 4 Eviran tarkastuseläinlääkäriä.

Selvityksen kohteena olleiden vuosien (2008 – 2010) tutkimuksissa esiintyi huolestuttavan paljon pakkauksissa ilmoitetun suolapitoisuuden ylityksiä. Runsaan kolmasosan mukaan vastanneista kunnista / tarkastuseläinlääkäreistä toimijoiden omavalvontatutkimuksissa oli havaittu ilmoitetun suolapitoisuuden ylityksiä. Ylityksiä esiintyi myös viranomaistutkimuksissa. Merkillepantavaa on erityisesti leipien suolapitoisuuksien ylittyminen, mikä on huolestuttavaa, koska leivällä on merkittävä osuus kuluttajien päivittäisestä ruokavaliosta.

Vaikka valvontaviranomaisten vastausprosentti jäi verraten alhaiseksi (vajaa 30 %), selvitys antaa kuitenkin viitteitä siitä, että suolapitoisuuksien omavalvontaa ja viranomaisvalvontaa on syytä tehostaa. Kuluttajien tulee voida luottaa suolamerkintöjen oikeellisuuteen, jotta he voivat tehdä oikeansuuntaisia valintoja terveytensä kannalta.

Vuonna 2019 tullaan tekemäänelintarvikkeiden suolapitoisuusselvitys. Elintarvikkeen kokonaissuolapitoisuuteen lasketaan nykyään sekä lisätty suola että muiden raaka-aineiden natriumpitoisuus suolaksi laskettuna (suola = natriun x 2,5). 

  

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME