Kofeiinia sisältävien elintarvikkeiden varoitus- ja käyttöohjemerkinnät

Kofeiinia käytetään elintarvikkeissa sekä aromiaineena että valmistusaineena. Useimmille ihmisille sen kohtuullisesta käytöstä ei katsota aiheutuvan terveysriskejä. Kofeiinia saadaan mm. kahvista, teestä, energia- ja kolajuomista sekä tummasta suklaasta.

Kofeiinin piristävä vaikutus on hyvin yksilöllistä ja se kestää muutamasta tunnista jopa kymmeniin tunteihin kofeiinin määrästä ja henkilön aineenvaihdunnasta riippuen (Efsa, 2015). Kofeiiniherkille ihmisille, raskaana oleville naisille ja lapsille kofeiini saattaa aiheuttaa jo pieninä annoksina sydämentykytystä ja vapinaa.

Myrkyllinen eli toksinen annos kofeiinia on 20 mg/painokilo, eli esimerkiksi 60 kg paina­valle aikuiselle 1200 mg. 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira katsoo, että elintarvikkeista annettavien (EU N:o 1169/2011, jäljempänä elintarviketietoasetus) mukaiset merkinnät eivät riitä suojaamaan kaikkein herkimpiä kuluttajia. Elintarviketietoasetuksen 9 artiklassa säädetään, että pakkauksessa on oltava varoi­tusmerkintä tarvittaessa. Tämän vuoksi Evira katsoo, että seuraavissa elintarvikkeissa on oltava erilliset varoi­tukset raskaana oleville, imettäville, lapsille ja kofeiiniherkille kuluttajille. Lisäksi tuotteissa tulee olla tieto kofeiinipitoisuudesta ja tuotteen suurimmasta vuorokautisesta käyttömäärästä.

Myös tuotteiden markkinoinnissa on otettava huomioon lapset, raskaana olevat, imettävät ja kofeiiniherkät henkilöt.

JUOMAT

Elintarviketietoasetuksen liitteen III kohdan 4 mukaan juomaan, joka sisältää mistä tahansa lähteestä peräisin olevaa kofeiinia yli 150 mg/l, on tehtävä merkintä

”Korkea kofeiinipitoisuus (..mg/100 ml)”.

  • Merkinnän on oltava juoman nimen yhteydessä.
  • Merkintää ei vaadita sellaisiin kahvi- tai teepohjaisiin juomiin eikä kahvi- tai teeuutteesta valmistettuihin juomiin, joiden nimessä on sana ”kahvi tai ”tee”.

Elintarviketietoasetuksen 9 artiklan mukaan edellä mainitun, korkeaa kofeiinipitoisuutta koskevan merkinnän lisäksi pakkauksessa on oltava seuraavat merkinnät:

  • ”Ei suositella lapsille, eikä raskaana oleville tai imettäville”
  • Suurin vuorokautinen käyttömäärä tarkasti ilmaistuna, esimerkiksi ” Korkeintaan kaksi tölkillistä päivässä”.  Muut vastaavat merkinnät, kuten  ”Nautitaan kohtuul­lisesti”, eivät ole riittäviä.

MUUT KUIN JUOMAT, JOIHIN KOFEIINIA ON LISÄTTY FYSIOLOGISESSA TARKOITUKSESSA

Tällaisia tuotteita voivat olla esimerkiksi makeiset, purukumit ja muut vastaavat valmisteet.

Pakkauksissa on oltava seuraavat merkinnät:

  • Sisältää kofeiinia. Ei suositella lapsille tai raskaana oleville.
  • Kofeiinipitoisuus  ... mg/100 ml tai mg/100 g 
  • Suurin vuorokautinen käyttömäärä tarkasti ilmaistuna, esimerkiksi ” Korkeintaan yksi rasiallinen päivässä”. Muut vastaavat merkinnät, kuten  ”Nautitaan kohtuul­lisesti”, eivät ole riittäviä.


RAVINTOLISÄT

Koska ravintolisät ovat pienessä annosmuodossa myytäviä pillereitä, puristeita tai kapseleita, on niiden suurenkin määrän nauttiminen kerralla mahdollista. Mikäli ravintolisän ravintolisäasetuksen (571/2003) 6 §:n mukaisena ominaisena aineena on kofeiini tai kofeiinia sisältävä ainesosa, voidaan katsoa kofeiinin olevan tuot­teessa käyttäjään vaikuttavana aineena.

Kofeiini kuuluu lääkeluettelon (Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta 1024/2003) liitteessä 1 mainittuihin aineisiin.  Tämän vuoksi Evira suo­sit­telee toiminnanharjoittajaa ottamaan yhteyttä Lääkelaitokseen mahdollista luokittelutarpeen arviointia varten etenkin, jos valmiste sisältää kofeiinia yli 100 mg/suositeltu vuorokausiannos. Lisäksi Evira suosittelee, että tuotetta ravintolisänä myytäessä mistä tahansa lähteestä peräisin olevan kofeiinin määrä yhdessä myyntipakkauksessa ei ylittäisi 1200 mg, jotta suositellun käyttöohjeen noudattamattomuus ei aiheuttaisi kuluttajalle terveysvaaraa.

Evira katsoo, että mikäli ominaisena aineena on kofeiini tai kofeiinia sisältävä ainesosa, on ravintolisien pakollisten merkintöjen lisäksi tehtävä seuraava merkintä:

  • ”Ei suositella lapsille, raskaana oleville tai kofeiiniherkille henki­löille”

Koska ravintolisäasetus edellyttää suositeltavan vuorokausiannoksen merkitsemistä,  suurimman vuorokautisen käyttömäärän merkitsemistä ei vaadita erikseen kuten muissa edellä mainituissa elintarvikeryhmissä.

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA