Varoitusmerkintä inkivääriä sisältäviin ravintolisiin sekä inkivääriteehen ja sitä vastaaviin

Inkiväärin tunnettuja kemiallisia ainesosia ovat mm. zingibereeni (30 %), b-bisaboleeni (10-15 %), seskvifellandreeni (15-20 %), ar-kurkumeeni, geraniaali, citronellyyliasetaatti ja gingerolit (noin 5 %).

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran riskinarviointiyksikkö on teettänyt asiantuntijaverkostollaan arvioinnin inkivääriä sisältävien ravintolisien turvallisuudesta raskauden aikana. Tieteellistä tietoa inkiväärin käytöstä raskauden aikana on varsin vähän ja tutkimusten tulokset ovat osittain ristiriitaisia. Osa inkiväärin kemiallisista aineosista saattaa olla haitallisia sikiön kehitykselle; joidenkin kemiallisten ainesosien on todettu aiheuttavan mm. solukuolemaa. Arviointi antaa viitteitä siitä, että inkiväärivalmisteiden käyttöä samoin kuin inkivääriteen runsasta tai pitkäaikaista käyttöä olisi raskauden aikana syytä välttää.

Tämän vuoksi Evira pitää varovaisuusperiaatteen mukaisesti tarkoituksenmukaisena, että odottavia äitejä varoitetaan inkiväärivalmisteiden käytöstä erillisellä pakkausmerkinnällä. Inkiväärivalmisteiden mahdollisesta käytöstä raskauden aikana tulisi aina keskustella neuvolan terveydenhoitajan, lääkärin tai ravitsemusterapeutin kanssa.

Kuluttajan suojaamiseksi terveysvaaroilta pakkausmerkintäasetuksessa (1084/2004, 6 §) on säädetty, että pakkauksessa tulee tarvittaessa olla varoitusmerkintä ja/tai käyttöohje. Evira katsoo, että niin kauan kuin inkiväärin vaikutus sikiöön on epäselvä, seuraavissa elintarvikkeissa tulee olla erillinen varoitusmerkintä raskaana oleville:

Inkivääriä sisältävät ravintolisät

Koska ravintolisät ovat pienessä annosmuodossa myytäviä pillereitä, puristeita tai kapseleita, niiden suurenkin määrän nauttiminen on mahdollista. Tieteellisesti ei ole mahdollista asettaa turvallista rajaa inkiväärin käytölle raskauden aikana. Siksi Evira katsoo, että mikäli ravintolisän (ravintolisäasetuksen 571/2003 6 §:n mukaisena) ominaisena aineena on inkivääri tai inkivääriä sisältävä ainesosa, tuotteeseen on tehtävä seuraava merkintä:

”Ei suositella raskaana oleville”.

Inkivääriä sisältävien ravintolisien markkinoinnissa tulee huomioida, että mainontaa tai muuta markkinointia ei voida edellä mainitun perusteella suunnata odottaville äideille.

Inkivääritee ja sitä vastaavat juomajauheet

Koska inkivääristä valmistettua tai inkivääriä ainesosana sisältävää teetä on mahdollista nauttia suuriakin määriä, varovaisuusperiaatteen mukaisesti Evira katsoo, että inkivääriä sisältävään
teehen ja sitä vastaaviin juomajauheisiin on tehtävä seuraava merkintä:

”Ei suositella raskaana oleville”.

Edellä olevan perusteella inkivääriä sisältävää teetä ja sitä vastaavia juomajauheita ei voida myöskään markkinoida siten, että kohderyhmänä olisivat odottavat äidit.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME