Ravitsemus- ja terveysväitteet

Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteillä tarkoitetaan ihmisen ravitsemukseen tai terveyteen liittyvien ominaisuuksien korostamista.

EU:ssa on lainsäädännöllä luotu yhteiset pelisäännöt siitä, minkälaisia väitteitä elintarvikkeista saa esittää. Pääperiaatteena on, että kuluttajaa ei saa johtaa harhaan katteettomilla lupauksilla tai pelotella. Yhteiset pelisäännöt myös helpottavat kilpailua ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai mainonnassa käytettäviä ravitsemus- ja terveysväitteitä säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (= väiteasetus).

 

Mitä ovat ravitsemus- ja terveysväitteet?

Väite

 • toteaa, esittää tai antaa ymmärtää, että elintarvikkeella on erityisominaisuuksia.
 • on vapaaehtoinen esitys tai kuvaus, ei lainsäädännön mukaan pakollinen.
 • voi tekstin lisäksi olla myös kuva, symboli, graafinen esitys, puhetta, ääniä, jne.
 • voi olla myös tavaramerkki, tuotenimi tai kuvitteellinen nimi.

Ravitsemusväite

 •  elintarvikkeen hyödyllistä ravintosisältöä käsittelevää väite

Terveysväite

 • elintarvikkeen terveyshyötyjä käsittelevä väite

 

 

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät, esillepano ja markkinointiaineisto

Kaikessa elintarvikkeiden kaupallisessa viestinnässä saa käyttää vain hyväksyttyjä ravitsemus- ja terveysväitteitä.

Pakkausmerkintöjen lisäksi tämä koskee kaikkea elintarvikkeen esillepanoa

 • esimerkiksi lehti-, radio- ja tv-mainokset, esitteet, lehdet, kirjat, tuotekuvastot, postimyyntikuvastot, internetsivustot, sosiaaliset mediat (mm. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube), blogit, kauppakeskusten kuulutukset, kyltit, hyllymerkinnät, esillepanoaineisto, suullinen markkinointi, jne.
 • elintarvikkeesta luotu mielikuva

 

Vain hyväksyttyjä väitteitä saa käyttää

Kaikkien terveysväitteiden taustalla oleva tieteellinen tutkimus arvioidaan etukäteen. Vain sellaiset väitteet hyväksytään käyttöön, joilla on vahva tieteellinen näyttö tukenaan.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA arvioi terveysväitteiden taustalla olevat tieteelliset perustelut ja väitteiden sanamuodot. Komission ja jäsenmaiden välisten keskustelujen jälkeen väite hyväksytään tai hylätään komission asetuksella. Se on voimassa sellaisenaan kaikissa EU-maissa, myös Suomessa.

Evira toimii Suomen kansallisena toimivaltaisena viranomaisena, joka toimittaa elintarvikealan toimijoiden tekemät terveysväitehakemukset EFSAlle arvioitavaksi. Evira ei kuitenkaan voi vaikuttaa EFSAn tieteelliseen arviointiin.

 

Evira ei ennakkohyväksy väitteitä tai tuotteita

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on ohjata ja johtaa elintarvikevalvontaa ja elintarvikelainsäädännön toimeenpanoa Suomessa. Evira ei arvioi yksittäisten tuotteiden lainmukaisuutta eikä tarkasta tai hyväksy yksittäisiä elintarvikkeita tai pakkausmerkintöjä. Siten Eviralla ei ole valtuutta ennakkohyväksyä elintarvikkeista esitettäviä väitteitä. Eviran toimivalta on määritelty elintarvikelain (23/2006) 30§:ssä.

Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimija, esimerkiksi valmistaja vastaa siitä, että tuote on turvallinen ja elintarvikkeita koskevien määräysten mukainen. Tämä koskee myös tuotteesta esitettäviä ravitsemus- ja terveysväitteitä.

 

Kuka neuvoo väitteiden käytössä?

 • Haluatko esittää kysymyksiä, antaa palautetta tai saada neuvoja?
 • Onko sinulla kysymyksiä elintarvikkeista, niiden pakkausmerkinnöistä ja markkinoinnista?
 • Onko sinulla kysymyksiä elintarvikelainsäädännöstä ja väitteistä?
 • Oletko havainnut elintarvikkeiden harhaanjohtavaa markkinointia?

Ota silloin yhteyttä oman kuntasi elintarvikevalvontaan (terveystarkastajaan). Kunnallinen elintarvikevalvonta tarkastaa elintarvikehuoneistoja, elintarvikehygieniaa, pakkausmerkintöjä ja elintarvikkeiden markkinointia. Kunnan terveystarkastajat vastaavat kysymyksiin, neuvovat yrittäjiä ja he voivat puuttua mahdollisiin epäkohtiin.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA