Kielletyt väitteet

Vain hyväksyttyjen väitteiden käyttö on sallittua. Käytettyjen sanamuotojen on vastattava hyväksyttyä.

 

Väiteasetuksen artiklan 12 mukaan seuraavat terveysväitteet ovat kiellettyjä:

  • väitteet, joissa esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia;
  • väitteet, joissa mainitaan painonpudotuksen nopeus tai määrä (Eviran katsoo, että kiellettyä on myös viitata esimerkiksi vyötärönympäryksen tai vaatekoon pienenemiseen);
  • väitteet, joissa viitataan yksittäisten lääkäreiden tai terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja muiden kuin 11 artiklassa tarkoitettujen lääketieteen ja ravinto- ja ravitsemusalan ammattilaisia edustavien kansallisten järjestöjen tai terveysalan yleishyödyllisten järjestöjen suosituksiin.

Eviran ohje väiteasetuksen artiklan 11 soveltamisesta (pdf)

 

Komission väitetyöryhmässä on linjattu, että päätös siitä, kuka katsotaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi, on tehtävä tapauskohtaisesti. Päätös perustuu pitkälti annettuun mielikuvaan ja viestin sisältöön.

Esimerkiksi seuraavat voidaan katsoa kielletyiksi terveysväitteiksi: 

  • terveydenhuollon ammattihenkilö kertoo elintarvikkeen terveysvaikutuksista tai omista kokemuksistaan 
  • terveydenhuoltoalan opiskelija kertoo elintarvikkeen terveysvaikutuksista tai omista kokemuksistaan 
  • terveydenhuoltohenkilökuntaa esittävä näyttelijä kertoo elintarvikkeen terveysvaikutuksista tai omista kokemuksistaan