Kielletyt väitteet

Vain hyväksyttyjen väitteiden käyttö on sallittua. Käytettyjen sanamuotojen on vastattava hyväksyttyä.

 

Väiteasetuksen mukaan seuraavat terveysväitteet ovat kiellettyjä:

a) väitteet, joissa esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia;
b) väitteet, joissa mainitaan painonpudotuksen nopeus tai määrä (Eviran katsoo, että kiellettyä on myös viitata esimerkiksi vyötärönympäryksen tai vaatekoon pienenemiseen);
c) väitteet, joissa viitataan yksittäisten lääkäreiden tai terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja muiden kuin 11 artiklassa tarkoitettujen lääketieteen ja ravinto- ja ravitsemusalan ammattilaisia edustavien kansallisten järjestöjen tai terveysalan yleishyödyllisten järjestöjen suosituksiin.

Eviran ohje väiteasetuksen artiklan 11 soveltamisesta (pdf)

 

Elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi on kiellettyä

Elintarvikelain 23/2006 9 §:n mukaan elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä elintarvikkeella ei saa esittää olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia, ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä.

Esimerkkejä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran lääkkeellisenä pitämistä väitteistä (doc)

 

Harhaanjohtavat väitteet

Komission soveltamisohje väiteasetuksen täytäntöönpanosta (pdf) linjaa, että harhaanjohtavaksi katsotaan sellaisten ominaisuuksien esiin tuominen, joilla ei ole merkitystä kyseisen ravintoaineen kokonaissaantiin.

Ravitsemus- ja terveysväitteet aineista, joiden määrällä tuotteessa ei ole merkitystä kyseisen aineen kokonaissaannin kannalta ovat kuluttajaa harhaanjohtavia ja siten kiellettyjä.

  • Esimerkiksi ’rasvaa vähennetty’ –väitteen käyttö jo alunperinkin vähärasvaisessa leivässä olisi harhaanjohtavaa, koska rasvan vähentämisellä ei ole olennaista merkitystä rasvan kokonaissaantiin.
  • Samasta syystä ’lisätty’-väitettä voi käyttää vain tuotteissa, jotka täyttävät ’lähde’-väitteen käytön ehdot.

 

Väiteasetuksen soveltamiskenttä on hyvin laaja ja koskee kaikkia kaupallisessa viestinnässä esitettyjä väitteitä. Tämän mukaisesti myös tuotepakkauksissa tai muun kaupallisen viestinnän yhteydessä annetun ns. yleisen ravitsemuskasvatuksen tulee olla väiteasetuksen mukaista. Myös kyseisen tuotteen ja pakkausmerkintöjen tulee täyttää väiteasetuksen vaatimukset.

Ravitsemuskasvatuksen viesti ei saa johtaa kuluttajaa harhaan eikä antaa väärää kuvaa elintarvikkeen ravintoarvosta tai muusta laadusta.

  • Esimerkiksi ruispikkuleipien pakkauksessa ei saa kertoa rukiin runsaskuituisuudesta yleisenä ravitsemuskasvatuksena, elleivät kyseiset pikkuleivät itsessään sisällä ’kuidun lähde’ –väitteen edellyttämää määrää kuitua.