Lisätty vitamiinia ja/tai kivennäisainetta

Väiteasetuksen liitteen ’lisätty [ravintoainetta]’ -ravitsemusväitteen käyttöehdot eivät mahdollista ”lisätty vitamiinia/kivennäisainetta” -väitettä.

Kuitenkin väiteasetuksen perustelukappaleessa 21 todetaan, että

  • ”Kaikkien niiden väitteiden osalta, joiden katsotaan merkitsevän kuluttajan kannalta samaa kuin edellä mainittuun luetteloon sisältyvien ravitsemusväitteiden, olisi noudatettava siinä esitettyjä käytön edellytyksiä.
  • Esimerkiksi vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämiseen liittyvien väitteiden, kuten ”sisältää …”, ”… vakioitu”, ”lisätty…” ja ”täydennetty…”, olisi noudatettava väitteelle ”… lähde” asetettuja edellytyksiä.

 

Eviran tulkinta

Evira katsoo, että ristiriitainen tilanne johtuu käännöksellisistä syistä. Väiteasetuksen englanninkielisessä versiossa täydentämiseen liittyvä väite on ”added” ja ”lisätty [RAVINTOAINEEN NIMI]” on ”increased [NAME OF NUTRIENT]”. Ruotsiksi ne ovat ”tillsatt” ja ”Ökat innehåll av [NAMN PÅ NÄRINGSÄMNET]. Suomeksi nämä molemmat on käännetty muotoon ”Lisätty”.

Tämän vuoksi Evira katsoo, että:

  • ”Sisältää…” tai ”…lähde” -väitteiden kanssa samaa tarkoittaviksi voidaan katsoa elintarvikkeen täydentämiseen vitamiinilla ja kivennäisaineella (asetuksen (EU) N:o 1925/2006 mukaisesti) viittaavat väitteet, kuten ”[vitamiinin ja/tai kivennäisaineen nimi] vakioitu”, lisätty [vitamiinin ja/tai kivennäisaineen nimi]” ja ”täydennetty [vitamiinin ja/tai kivennäisaineen nimi]”, mikäli tuotteet täyttävät väitteelle ”…lähde” asetetut edellytykset.
  • Sen sijaan vitamiinien tai kivennäisaineiden osalta ei ole mahdollista käyttää ”lisätty [vitamiinia ja/tai kivennäisainetta]” -väitettä vastaavien muiden tuotteiden suhteen vertailevassa tarkoituksessa, koska ’lisätty [ravintoainetta]’ -väitteen käytön ehdot poissulkevat tämän mahdollisuuden vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta.
  • Tämän vuoksi esimerkiksi vertailevia ravitsemusväitteitä ”enemmän C-vitamiinia”, ”50 % enemmän kalsiumia” tai ”tuplasti D-vitamiinia” ei ole mahdollista käyttää.