Ei-hyväksytyt terveysväitteet

Toukokuussa 2012 Euroopan komissio hyväksyi asetuksellaan ((EU) N:o 432/2012) 222 toiminnallista terveysväitettä käytettäväksi elintarvikkeiden markkinoinnissa. Samanaikaisesti noin 1700 terveysväitettä joutui ei-hyväksyttyjen väitteiden listalle. Niiden taustalla ei katsottu olevan riittävää tieteellistä näyttöä ja tästä syytä niitä ei hyväksytty käyttöön. Ei-hyväksyttyjen terveysväitteiden käyttö elintarvikkeiden markkinoinnissa tuli lopettaa viimeistään 14.12.2012.

Euroopan komissio ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä väitteistä ja niiden käytön ehdoista. Rekisteri löytyy osoitteesta: http://ec.europa.eu/nuhclaims/ Hyväksyttyjen ja ei-hyväksyttyjen väitteiden lista täydentyy Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn ja Euroopan komission jatkaessa terveysväitteiden käsittelyä.

Noin 2000 pääasiassa kasviperäisiin aineisiin liittyvää terveysväitettä odottaa edelleen EFSAn arvioita ja/tai Euroopan komission päätöstä. Näitä terveysväitteitä on mahdollista käyttää elintarvikkeen markkinoinnissa toimijan omalla vastuulla siihen asti, että väitteiden hyväksymisestä ja hylkäämisestä on tehty lopullinen päätös. Myös näiden väitteiden käytössä on huomioitava väiteasetuksen yleiset vaatimukset ja pakkausmerkintävaatimukset. Kaikki EFSAlle arvioitavaksi toimitetut väitteet löytyvät EFSAn sivuilla olevasta rekisteristä: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionsList.jsf

Yritykset ovat vastuussa käyttämistään väitteistä. Yrityksen tulee huolehtia, että kaikki väitteiden käytön edellyttämät merkinnät on tehty pakkauksiin.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira toimii Suomen kansallisena toimivaltaisena viranomaisena, joka toimittaa väitehakemukset EFSAlle arvioitavaksi. Eviran tehtäviin kuuluu johtaa, ohjata ja kehittää ravitsemus- ja terveysväitteiden valvontaa Suomessa. Ensisijaisesti paikalliset elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat väiteasetuksen vaatimusten toteutumista.

 

 

Lisää aiheesta palvelussamme