Ohjeita elintarvikealan toimijoille

Elintarvikkeiden markkinointiin hyväksyttiin 222 toiminnallista terveysväitettä

Euroopan komissio on asetuksellaan hyväksynyt 222 toiminnallista eli väiteasetuksen artiklan 13(1) mukaista terveysväitettä käytettäväksi elintarvikkeiden markkinoinnissa. Ei-hyväksyttyjen listalle joutuneita väitteitä ei saa enää käyttää elintarvikkeiden markkinoinnissa.

Komission asetus (EU) N:o 432/2012 hyväksytyistä toiminnallisista terveysväitteistä tulee voimaan 14.6.2012. Kyseessä on ensimmäinen erä hyväksytyistä artiklan 13(1) terveysväitteistä ja se käsittää pääsääntöisesti vitamiineihin, kivennäisaineisiin, erilaisiin rasvahappoihin ja kuituihin sekä tiettyihin muihin aineisiin ja elintarvikkeisiin liittyviä väitteitä. Artiklan 13(1) terveysväitteillä tarkoitetaan väitteitä, jotka kuvaavat ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta elimistön kasvuun, kehitykseen tai elimistön toimintaan, psykologisiin toimintoihin ja käyttäytymiseen tai laihtumiseen ja painon kontrollointiin.

Asetuksen lisäksi komissio on julkaissut unionin väiterekisterissä listan niistä artiklan 13(1) terveysväitteistä, joita ei hyväksytty käyttöön. Väitteitä ei hyväksytty käyttöön seuraavista syistä:

  • syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu
  • ainetta ei ollut riittävällä tavalla karakterisoitu
  • väite liittyi sairauden ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen
  • väite ei liittynyt hyödylliseen fysiologiseen vaikutukseen
  • väite oli liian yleinen tai yksilöimätön tai
  • näyttö oli riittämätön syy-seuraussuhteen osoittamiseksi

Ei-hyväksytyille terveysväitteille annettiin 6 kuukauden siirtymäaika, jonka aikana väitteet oli poistettava elintarvikepakkauksista, mainoksista ja muusta markkinointimateriaalista. Siirtymäaika päättyi joulukuun puolivälissä 2012.

Artiklan 13(1) hyväksyttyjen ja ei-hyväksyttyjen väitteiden lista täydentyy myöhemmin vielä muihin aineisiin liittyvillä väitteillä. Eräät EFSA:lta myönteisen lausunnon saaneet väitteet odottavat vielä lopullista päätöksentekoa. Lisäksi arvioitavana on edelleen noin 1500 kasviperäisiin aineisiin liittyvää väitettä. Vielä arvioitavana olevia väitteitä saa käyttää väiteasetuksen ehtojen mukaisesti siihen asti, että Euroopan komissio tekee päätöksen terveysväitteen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Terveysväitteistä suositellaan käytettäväksi Euroopan komission hyväksymää sanamuotoa. Elintarvikkeen markkinoinnissa on mahdollista käyttää myös muuta kuin asetuksessa väitteelle esitettyä sanamuotoa, jos väitteellä on kuluttajalle oletettavasti sama merkitys. Jäsenmaiden yhteinen ohjeistus terveysväitteiden sanamuotojen joustavuudesta löytyy sivun oikeasta reunasta. Lisäksi on huomioitavaa, että väitteet eivät ole tuotekohtaisia vaan kuka tahansa elintarvikealan toimija voi käyttää hyväksyttyjä väitteitä oman tuotteensa markkinoinnissa, jos väitteen käytön ehdot toteutuvat ja tuotteesta esitetään väitteiden käytön edellyttämät pakolliset lisämerkinnät.

Väiteasetus kattaa artiklan 13(1) terveysväitteiden lisäksi myös artiklan 13(5) terveysväitteet, jotka perustuvat uuteen tieteelliseen näyttöön tai joille halutaan tietosuojaa sekä artiklan 14 terveysväitteet, joihin kuuluvat sairauden riskitekijän vähentämistä koskevat väitteet sekä lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavat väitteet. Näitä väitteitä saa käyttää vasta siinä vaiheessa, kun väite on hyväksytty käyttöön komission asetuksella.

 

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA