Terveysväitteiden käytön ehdot

Hyväksytty väite ei ole tuote- tai hakijakohtainen

Hyväksytyt ravitsemus- ja terveysväitteet eivät ole tuote- tai hakijakohtaisia, vaan ne koskevat elintarvikeryhmää, elintarviketta tai elintarvikkeen sisältämää ainetta. Kuka tahansa elintarvikealan toimija voi käyttää hyväksyttyä väitettä oman tuotteensa markkinoinnissa edellyttäen, että väitteen käytön ehdot toteutuvat tuotteessa ja elintarvikkeen pakkauksessa on väitteen käytön edellyttämät pakkausmerkinnät.

Artiklan 13.5 mukaisesti komissio voi myöntää hyväksyttävälle terveysväitteell e tietosuojan, jolloin terveysväitteen käyttöä voidaan rajoittaa määräajaksi hakijan eduksi.

 

Terveysväitteiden käytön ehdot

Jokaiselle hyväksytylle terveysväitteelle on annettu käytön edellytykset ja lisäksi joissakin tapauksissa nauttimisen edellytykset, rajoitukset tai varoitus. Mikäli väitteen haluaa liittää oman tuotteensa pakkausmerkintöihin tai markkinointiin, tulee näiden ehtojen täyttyä omassa tuotteessa ja sen pakkausmerkinnöissä. Käytön ehdot löytyvät siitä asetuksesta, jolla kukin väite on hyväksytty käyttöön sekä komission väiterekisteristä.

Useiden terveysväitteiden käytön edellytyksenä on, että elintarvike sisältää merkittävän määrän kyseistä vitamiinia tai kivennäisainetta eli täyttää lähde-ravitsemusväitteen ehdot.

Tuoteryhmät

Jotkut terveysväitteet on hyväksytty käytettäviksi vain tietyissä tuoteryhmissä. Tällöin täytyy varmistaa, että terveysväitettä käytetään vain kyseiseen tuoteryhmään kuuluvissa elintarvikkeissa.

Esimerkiksi ”Kasvisterolien ja kasvistanoliesterien on osoitettu alentavan/vähentävän veren kolesterolia. Korkea kolesteroli on sepelvaltimotaudin kehittymisen riskitekijä” on artiklan 14(1)a mukainen hyväksytty terveysväite.

  • Kyseisen väitteen käytön edellytykset on määritelty seuraavasti: ”Kuluttajalle ilmoitetaan, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 1,5–2,4 g kasvisteroleja/-stanoleja. Vaikutuksen suuruuteen voidaan viitata vain seuraaviin ryhmiin kuuluvien elintarvikkeiden osalta: rasvalevitteet, maitotuotteet, majoneesi ja salaatinkastikkeet. Vaikutuksen suuruuteen viitattaessa kuluttajalle on ilmoitettava koko vaihteluväli ”7–10 %” sekä vaikutuksen saamiseksi tarvittavan käytön kesto ”kahdesta kolmeen viikkoa”.

 

Vastaavien sanamuotojen käyttö

Väiteasetuksen mukaan terveysväitteistä voi käyttää hyväksytyn sanamuodon lisäksi vastaavia sanamuotoja, jotka merkitsevät kuluttajalle samaa, koska ne kuvaavat samaa suhdetta elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen ainesosan ja terveyden välillä.

Evira suosittelee käyttämään kullekin terveysväitteelle asetuksessa annettua sanamuotoa. 

Jos toimija käyttää muita vastaavia sanamuotoja, tulee toimijan varmistaa, että sanamuodolla on kuluttajalle oletettavasti sama merkitys. Erityisen tärkeää on varmistaa, ettei esitetty sanamuoto ole vahvempi kuin asetuksessa annettu muoto.

Jäsenmaat ovat julkaisseet yhteisen ohjeistuksen terveysväitteiden sanamuotojen joustavuudesta.