Elintarvikkeiden kontaktimateriaalit

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla materiaalilla ja tarvikkeella eli kontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka jo ovat kosketuksessa (suoraan tai välillisesti) tai jotka on tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, keittiövälineet, kahvin- ja vedenkeittimet, elintarviketeollisuuden laitteet ja kertakäyttökäsineet.  

Vaatimukset

Kaikille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuville materiaaleille ja tarvikkeille asetuista vaatimuksista säädetään EY:n asetuksessa elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EY) N:o 1935/2004. Lisäksi on eräitä tuote- ja ainekohtaisia säädöksiä kuten esimerkiksi muoville, keramiikalle ja sellofaanille. Materiaaleista ja tarvikkeista ei saa tavallisissa tai ennakoitavissa käyttöolosuhteissa siirtyä ainesosia elintarvikkeeseen sellaisia määriä, jotka

  1. voisivat vaarantaa ihmisen terveyden, tai
  2. aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumukseen, tai
  3. aiheuttaa elintarvikkeen aistinvaraisten ominaisuuksien heikentymistä.

Omavalvonta

Tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on oltava omavalvontajärjestelmä (GMP) tuotteiden vaatimustenmukaisuuden hallitsemiseksi. Toimijan on pystyttävä omavalvontadokumentaation perusteella osoittamaan markkinoimiensa tuotteiden vaatimustenmukaisuus.

Tutkimukset ovat olennainen osa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamista. Suomessa Eurofins Scientific Finland Oy:llä, SGS Inspection Services Oy:llä, VTT Expert Services Oy:llä ja Nab Labs Oy:llä on käytössä useita elintarvikekontaktimateriaalien tutkimusmenetelmiä. Keramiikan raskasmetallianalyysejä ja bisfenoliA analytiikkaa on saatavilla seuraavista laboratorioista: MetropoliLab Oy, Novalab Oy, Ramboll Finland, Eurofins Scientific Finland Oy, SGS Inspection Services Oy ja VTT Expert Serviceltä. Euroopassa on joukko kontaktimateriaalialaan erikoistuneita tutkimuslaitoksia, joita voi hakea internetin kautta. Kontaktimateriaaleja tutkivat laboratoriot Suomessa, (Excel).

Jäljitettävyys

Tuotteiden valmistajan ja maahantuojan tulee tietää, mistä hän on hankkinut kaikki käyttämänsä raaka-aineet ja tuotteet, ja kenelle hän on valmistamansa tai markkinoimansa tuotteet toimittanut, (1935/2004 17. art.). Kontaktimateriaalit on voitava tunnistaa ja jäljittää merkintöjen tai asiakirjojen tai tietojen avulla. Jäljitettävyys on riskinhallintakeino, jota käytetään, kun elintarviketurvallisuutta vaarantava tilanne on tarpeen rajata.  

Lainsäädäntö

Kontaktimateriaaleja koskeva lainsäädäntö Suomessa on yhteneväinen EU-lainsäädännön kanssa lukuunottamatta kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä 268/1992 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista liukenevista raskasmetalleista, joka on kansallinen säädös.

EY:n asetustasoinen lainsäädäntö on sellaisenaan Suomessa noudatettavaa lainsäädäntöä. Direktiivit on implementoitu kauppa- ja teollisuusministeriön säädöksillä Suomen lainsäädäntöön. Kontaktimateriaaleja koskeva lainsäädäntö on kätevästi saatavana maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta osoitteesta www.mmm.fi. EY:n lainsäädäntö muilla kielillä on saatavana komission Sanco-direktoraatin sivuilta. Näillä sivuilla on runsaasti myös muuta hyödyllistä tietoa.

 

 LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA