Suomessa tehtyjä tutkimuksia

Polykarbonaatti – tuttipullojen tutkimukset

Kaikkien 16 tutkitun tuttipullon tulokset alittivat määritysrajana olleen arvon 0,015 mg/kg. Näytekohtaiset tulokset käyvät esille liitteestä. Kaikki tutkitut tuttipullot ovat voimassa olevien määräysten mukaisia.

Epoksijohdannaisten ja BPA:n esiintyminen metallitölkkeihin pakatuissa elintarvikkeissa

Vuonna 2009 tutkituissa elintarvikenäytteissä ei todettu kiellettyjä BFDGE -epoksijohdannaisia ja todetut BADGE-epoksijohdannaisten määrät olivat kaikissa näytteissä (26 kpl) alle enimmäisraja-arvojen.

Yhdessä elintarvikenäytteessä todettiin BPA:ta, pitoisuus 0,11 mg/kg. Elintarvikkeessa todettu BPA-määrä jää alle vastaavan muovituotteille asetetun BPA-enimmäismäärän, 0,6 mg/kg (direktiivi 2002/72/EY).

Kaikki tutkitut näytteet olivat määräysten mukaisia.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Bisfenoli A:n siirtyminen polykarbonaatti -tuttipulloista